PAINT‎ > ‎

ภาพต้นไม้วิธีวาดกิ่งและลำต้น
  1. ใช้ดินสอวาดกิ่งเล็กๆ  
  2. ใช้ดินสอวาดลำต้น
  3. ใช้ดินสอวาดกิ่งซ้ำเพื่อเพิ่มความหนาของกิ่ง  
  4. ใช้ถังสี เทสีให้แก่ลำต้น


วิธีวาดพุ่มใบไม้
  1. ใช้สเปรย์พ่นสีเขียวเข้มเป็นพุ่มใบไม้   (กดค้างแล้วพ่น)
  2. ใช้สเปรย์พ่นสีเขียวอ่อน เพื่อเพิ่มสีสัน (กดปล่อย กดปล่อย) 
  3. ใช้สเปรย์พ่นสีเหลือง วิธีเดียวกับข้อ 2

วิธีวาดใบไม้  
  1. ใช้ดินสอวาดรูปทรงใบไม้ 
  2. ใช้แปรงทาสีตามความต้องการ  
  3. วาดรูปทรงใบไม้ให้มีมุมเอียงแตกต่างกันไป  


Comments