ตัวอย่างการนำเสนอ

 การนำเสนอด้วย Power Point  
powerpoint.zip
 การนำเสนอด้วยแผ่นพับ 
ผลงานแผ่นพับ.zip
 เว็บไซต์อย่างง่าย
เว็บไซต์.zip
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว.zip 
ċ
powerpoint.zip
(7383k)
ลักษเดือน สนทอง,
7 ม.ค. 2553 18:18
ċ
จดหมายข่าว.zip
(3974k)
ลักษเดือน สนทอง,
7 ม.ค. 2553 19:28
ċ
ผลงานแผ่นพับ.zip
(8263k)
ลักษเดือน สนทอง,
7 ม.ค. 2553 18:44
ċ
เว็บไซต์.zip
(4924k)
ลักษเดือน สนทอง,
7 ม.ค. 2553 19:16
ċ
โครงงาน.zip
(172k)
ลักษเดือน สนทอง,
20 ม.ค. 2553 18:27
Comments