Chú ý: bài giảng có hai định dạng: web và PowerPoint Show. Với dạng web các bạn có thể xem được video. Nếu máy vi tính có cài PowerPoint, các bạn có thể xem dưới dạng PowerPoint Show (pps)

Nếu xem web, các bạn click vào đây

Nếu xem pps, các bạn click vào đây

Để xem video của toàn bộ phần thăm khám này, các bạn click vào đây:phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6,phần 7.