شما نیز می توانید کلیه ی فعالیت های خود را در زمینه ی آموزش ، فیزیک و آموزش فیزیک برای ما ارسال کنید تا دیگران از آن بهره بگیرند. این فعالیت ها می توانند به صورت تالیف ، ترجمه ، شبیه سازی و یا هر فعالیت دیگری متناسب با هدف های یاد شده باشد

 

کیهان تا کجا انبساط می یابد؟ ترجمه خانم مریم عباسیان، - دی ماه 1386 ( دریافت مقاله ، فرمت PDF ، حجم فایل 90KB ) "با ويرايش "

      چرا یک دقیقه یه 60 ثانیه و یک ساعت به 60 دقیقه تقسیم شده در حالی که شبانه روز تنها 24 ساعت است؟ ترجمه خانم مریم عباسیان، - دی ماه 1386 ( دریافت مقاله ، فرمت PDF ، حجم فایل 115KB ) "با ويرايش "

 

معرفی نرم افزار نور هندسی ترجمه و تنظیم  خانم معصومه قاسمی دبیر فیزیک شهر جم ، استان بوشهر - دی ماه 1386 ( دریافت مقاله ، فرمت DOC ، حجم فایل 90KB ) "با ويرايش "

 رنگین کمان ترجمه ی خانم معصومه قاسمی دبیر فیزیک شهر جم ، استان بوشهر - آذر 1386 ( دریافت مقاله ، فرمت PDF ، حجم فایل 637KB ) "بدون ويرايش "

 نيروي مجازي چيست؟ ترجمه ي خانم مريم عباسيان - آذر 1386 ( دريافت مقاله ، فرمت DOC ، حجم فايل 30KB ) " با ويرايش شده "

آينه ها ، فوتون ها را چگونه بازمي تابانند؟ ترجمه ي خانم مريم عباسيان - آذر 1386 ( دريافت مقاله ، فرمت DOC ، حجم فايل 40KB ) "با ويرايش"