در 15 اسفند 1324 در تهران متولد شدم.

تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در همين شهر به پايان رساندم و در سال 1343 ديپلم رياضي گرفتم. سپس به ادامه تحصيل در رشته فيزيک دانشکده علوم دانشگاه تهران پرداختم و درجه کارشناسي و کارشناسي ارشد خود را در رشته فيزيک از اين دانشگاه دريافت داشتم. گرايش من در فيزيک هسته‌اي بود.

 

پس از اتمام دوره‌ي کارشناسي ارشد در مرکز اتمي دانشگاه تهران به کارهاي آموزشي و پژوهشي مشغول شدم و در سال 1353 براي ادامه تحصيل به کشور انگلستان رفتم و در امپريال کالج دانشگاه لندن دانشجوي دکتري رشته‌ي مهندسي هسته‌اي شدم.

 

در سال 1357 پس از دريافت درجه‌ي دکتري به ايران بازگشتم و پس از آن به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مشغول کار بوده‌ام. تخصص من در زمينه‌ي محاسبه‌هاي راکتورهاي هسته‌اي است.

 

درضمن به فعاليت در انجمن فيزيک ايران نيز مشغول بوده‌ام و چند دوره عضو هيئت مديره و نايب رئيس اين انجمن بوده‌ام. همين‌طور مدتي نيز رئيس بخش فيزيک مرکز نشر دانشگاهي بودم و نيز پس از دريافت درجه‌ي دکتري و بازگشت به ايران با مرکز با سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در زمينه‌هاي مختلف از شوراي بررسي کتاب‌هاي درسي گرفته تا عضو هيئت تحريريه و سردبير مجله رشد آموزش فيزيک همکاري داشته‌ام.


      Contact Us