จังหวัดยะลา

           คำขวัญประจำจังหวัด
              ใต้สุดสยาม   เมืองงามชายแดน


           ตราประจำจังหวัด
                 รูปการทำเหมืองแร่ หมายถึง จังหวัดยะลาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกและอาชีพหลักของประชาชนในอดีต คือ การทำเหมืองแร่ดีบุก
Comments