Bài giảng Toán T1


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
 bài tập
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  07:56 05-12-2014 Kha Huỳnh
 Chương 2: Dãy số thực
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:20 18-08-2014 Kha Huỳnh
 Chương 3: Giới hạn và liên tục của hàm số
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:20 18-08-2014 Kha Huỳnh
 Chương 4: Vi phân hàm một biến
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:20 18-08-2014 Kha Huỳnh
 Chương 5: Tích phân hàm một biến
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:19 18-08-2014 Kha Huỳnh
 Chương 6: Vi phân hàm nhiều biến
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:19 18-08-2014 Kha Huỳnh
 Chương 7: Cực trị hàm nhiều biến
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:19 18-08-2014 Kha Huỳnh
 Chương 8: Tích phân bội
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:19 18-08-2014 Kha Huỳnh
 Chương 9: Tích phân đường, tích phân mặt
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:20 18-08-2014 Kha Huỳnh
 Giới thiệu môn học
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  06:19 18-08-2014 Kha Huỳnh
Comments