สถานีตำรวจภูธรแคนดง

พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์