Trang chủ

Danh bạ khách sạn tại sài Gòn

Quận 1

Khách sạn Asian

146-150 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: (84-8) 829 6979

Fax: (84-8) 829 7433

Số phòng: 47

Giá (US$): 50-80

 

Khách sạn Bông Sen Annex **

61-63 Hai Bà Trưng, Quận 1

Tel: (84-8) 823 5818

Fax: (84-8) 823 5816

Số phòng: 57

Giá (US$): 41-87

 

Khách sạn Bông Sen Saigon ***

117-123 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: (84-8) 829 1516

Fax: (84-8) 829 8076

Số phòng: 127

Giá (US$): 68-180

 

Khách sạn Bông Sen Yamachi (Pastel Inn) ***

99 Pasteur, Quận 1

Tel: (84-8) 823 2566

Fax: (84-8) 822 8242

Số phòng: 50

 

Khách sạn Caravelle *****

19 Lam Sơn, Quận 1

Tel: (84-8) 823 4999

Fax: (84-8) 824 3999

Số phòng: 335

Giá (US$): 130-780

 

Khách sạn Contiental ****

132-134 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: (84-8) 829 9201/ 829 9203

Fax: (84-8) 824 1772/ 829 0936

Số phòng: 86

Giá (US$): 65-140

 

Khách sạn Đồng Khởi (Grand) ****

8 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: (84-8) 823 0163

Fax: (84-8) 823 5781/ 827 3047

Số phòng: 107

Giá (US$): 75-170

 

Khách sạn Duna

167 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel: (84-8) 837 3699

Fax: (84-8) 837 6606

Số phòng: 30

Giá (US$): 12-35

 

Khách sạn Duxton Sài Gòn ****

63 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel: (84-8) 822 2999

Fax: (84-8) 824 1888

Số phòng: 198

Giá (US$): 170-270

 

Khách sạn Empress (Phúc Long) ***

136 Bùi Thị Xuân, Quận 1

Tel: (84-8) 832 2888

Fax: (84-8) 835 8215

Số phòng: 40

Giá (US$): 23-60

 

Khách sạn Giant Dragon **

173 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel: (84-8) 536 9268

Fax: (84-8) 836 7279

Số phòng: 32

Giá (US$): 15-30

 

Khách sạn Hải Vân **

69 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1

Tel: (84-8) 829 1274

Fax: (84-8) 829 1275

Số phòng: 24

Giá (US$): 14-17

 

Khách sạn Hải Vân Nam

132 Hàm Nghi, Quận 1

Tel: (84-8) 821 1679/ 821 1680

Fax: (84-8) 822 4174

Số phòng: 44

Giá (US$): 20-35

 

Khách sạn Hồng Vy

223 Hai Bà Trưng, Quận 1

Tel: (84-8) 820 3117

Fax: (84-8) 820 3116

Số phòng: 58

Giá (US$): 12-35

 

Khách sạn Hương Sen ***

66-70 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: (84-8) 829 9400

Fax: (84-8) 829 0916

Số phòng: 50

Giá (US$): 38-90

 

Khách sạn Huỳnh Anh

26A/2 Đỗ Quang Đẫu, Quận 1

Tel: (84-8) 920 3577

Fax: (84-8) 920 3588

Số phòng: 40

Giá (US$): 16-30

 

Khách sạn Indochine

40-42 Hai Bà Trưng, Quận 1

Tel: (84-8) 822 0082

Fax: (84-8) 822 0085

Số phòng: 30

Giá (US$): 20-45

 

Khách sạn Kim Đô - Royal City ****

133 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel: (84-8) 822 5914/ 822 5915

Fax: (84-8) 822 5913

Số phòng: 135

Giá (US$): 89-269

 

Khách sạn Lan Lan

42 Bùi Thị Xuân, Quận 1

Tel: (84-8) 925 0159/ 925 3390

Fax: (84-8) 833 4892

Số phòng: 21

Giá (US$): 25-50

 

Khách sạn Legend Saigon *****

2A - 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1

Tel: (84-8) 823 3333

Fax: (84-8) 823 2333

Số phòng: 282

Giá (US$): 180-850

 

Khách sạn LêLê **

171 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel: (84-8) 836 8686

Fax: (84-8) 836 8787

Số phòng: 35

Giá (US$): 10-30

 

Khách sạn Majestic *****

1 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: (84-8) 829 5517/ 829 5514

Fax: (84-8) 829 5510

Số phòng: 175

Giá (US$): 95-399

 

Khách sạn Mercure Sài Gòn ***

79-81 Trần Hưng Đạo, Quận 1

Tel: (84-8) 824 2537

Số phòng: 104

 

Khách sạn Metropole ***

148 Trần Hưng Đạo, Quận 1

Tel: (84-8) 920 1943

Fax: (84-8) 920 1960

Số phòng: 74

Giá (US$): 69-149

 

Khách sạn Mondial **

109 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: (84-8) 829 6296

Fax: (84-8) 829 6273

Số phòng: 40

 

Khách sạn New World Sài Gòn *****

76 Lê Lai, Quận 1

Tel: (84-8) 822 8888

Fax: (84-8) 823 0710

Số phòng: 552

Giá (US$): 86-700

 

Khách sạn Norfolk

117 Lê Thánh Tông, Quận 1

Tel: (84-8) 829 5368

Fax: (84-8) 829 3415

Số phòng: 104

Giá (US$): 85-220

 

Khách sạn Oscar Sài Gòn ***

68A Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel: (84-8) 829 2959

Fax: (84-8) 822 2958

Số phòng: 90

Giá (US$): 70-180

 

Khách sạn Palace Saigon ***

56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel: (84-8) 821 4231

Fax: (84-8) 824 4230

Số phòng: 146

Giá (US$): 57-105

 

Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn *****

2 Lam Sơn, Quận 1

Tel: (84-8) 824 1234

Fax: (84-8) 823 7569

Số phòng: 252

Giá (US$): 160-2000

 

Khách sạn Pha Lê (Crystal) *

70 Nguyễn Trãi, Quận 1

Tel: (84-8) 832 2003

Fax: (84-8) 833 0171

Số phòng: 32

Giá (US$): 20-30

 

Khách sạn Phoenix 74

74 Bùi Viện, Quận 1

Tel: (84-8) 837 0568

Fax: (84-8) 836 9591

Số phòng: 18

Giá (US$): 5-10

 

Khách sạn Phong Lan

29A Thái Văn Lung, Quận 1

Tel: (84-8) 823 1809

Fax: (84-8) 829 2245

Số phòng: 60

 

Khách sạn Phong Lan (Riverside) ***

18 Tôn Đức Thắng, Quận 1

Tel: (84-8) 822 4038

Fax: (84-8) 825 1417

Số phòng: 77

Giá (US$): 40-120

 

Khách sạn Phương Nam

216 Đề Thám, Quận 1

Tel: (84-8) 837 0922

Fax: (84-8) 837 0923

Số phòng: 32

Giá (US$): 12-30

 

Khách sạn Quê Hương 2

129-133 Hàm Nghi, Quận 1

Tel: (84-8) 822 4922

Fax: (84-8) 823 0776

Số phòng: 31

Giá (US$): 29-52

 

Khách sạn Quê Hương 3

187 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel: (84-8) 836 9522

Fax: (84-8) 836 4557

Số phòng: 61

Giá (US$): 27 - 44

 

Khách sạn Quê Hương 4 ***

265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel: (84-8) 836 4556

Fax: (84-8) 836 5435

Số phòng: 74

Giá (US$): 32 - 52

 

Khách sạn Quê Hương 6 **

177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Tel: (84-8) 823 0028

Fax: (84-8) 829 8360

Số phòng: 37

Giá (US$): 44-89

 

Khách sạn Rạng Đông ***

81-83 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1

Tel: (84-8) 839 8264

Fax: (84-8) 839 3318

Số phòng: 123

Giá (US$): 20-36

 

Khách sạn Renaisance Riverside *****

8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1

Tel: (84-8) 822 0033

Fax: (84-8) 823 5666

Số phòng: 349

Giá (US$): 90-550

 

Khách sạn Rex (Bến Thành) ****

141 Nguyễn Huệ, Quận 1

Tel: (84-8) 829 2185/ 829 3115

Fax: (84-8) 829 6536

Số phòng: 227

Giá (US$): 120-600

 

Khách sạn Sài Gòn ***

41- 47 Đông Du, Quận 1

Tel: (84-8) 829 9734

Fax: (84-8) 829 1466

Số phòng: 100

Giá (US$): 39-99

 

Khách sạn Sài Gòn 7 ngôi sao

28-34 Pasteur, Quận 1

Tel: (84-8) 829 5947

Fax: (84-8) 829 5913

Số phòng: 24

 

Khách sạn Sheraton Sài Gòn *****

88 Đồng Khởi, Quận 1

Tel: (84-8) 827 2828

Fax: (84-8) 827 2929

Số phòng: 382

Giá (US$): 100-1100

 

Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn *****

17 Lê Duẩn, Quận 1

Tel: (84-8) 824 1555

Fax: (84-8) 824 1666

Số phòng: 290

Giá (US$): 60-100

 

Khách sạn Somerset Chancellor Court

21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Tel: (84-8) 822 9197

Fax: (84-8) 822 1755

Số phòng: 156

 

Khách sạn Somerset Ho Chi Minh City

8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Tel: (84-8) 822 8899

Fax: (84-8) 823 4473

Số phòng: 165

 

Khách sạn Sunny

63B - Calmette, Quận 1

Tel: (84-8) 914 2010/ 914 2027

Fax: (84-8) 914 2027

Số phòng: 30

Giá (US$): 11-25

 

Khách sạn Tân Hoà Ngọc

29 Thủ Khoa Huân, Quận 1

Tel: (84-8) 829 4217

Fax: (84-8) 829 4232

Số phòng: 17

Giá (US$): 20-25

 

Khách sạn Tân Hoàng Ngọc ***

52 - 54 Thủ Khoa Huân, Quận 1

Tel: (84-8) 823 1424/ 824 1849

Fax: (84-8) 823 7285

Số phòng: 80

 

Khách sạn Tân Mỹ Đình

288 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Tel: (84-8) 823 0356

Fax: (84-8) 823 0360

Số phòng: 75

Giá (US$): 35-70

 

Khách sạn Thành Lộc

53 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1

Tel: (84-8) 824 1381/ 821 0652

Fax: (84-8) 829 9028

Số phòng: 21

Giá (US$): 18-30

 

Khách sạn Thiên Hương **

5B-5C Trần Nhật Duật, Quận 1

Tel: (84-8) 843 8785/ 843 6087

Fax: (84-8) 843 6029

Số phòng: 30

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Thiên Tùng

70-74 Phó Đức Chính, Quận 1

Tel: (84-8) 821 2329

Fax: (84-8) 824 3577

Số phòng: 80

Giá (US$): 20-50

 

Khách sạn Văn Lang **

290 Hai Bà Trưng, Quận 1

Tel: (84-8) 820 1354

Fax: (84-8) 820 1355

Số phòng: 30

Giá (US$): 20-30

 

Khách sạn Viễn Đông ***

275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Tel: (84-8) 836 8941

Fax: (84-8) 836 8812

Số phòng: 109

Giá (US$): 22-60

 

Khách sạn Vĩnh Thịnh

85 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

Tel: (84-8) 823 0184

Fax: (84-8) 821 2654

Số phòng: 20

Giá (US$): 16-44

 

Khách sạn Y Thiên

247 Lý Tự Trọng, Quận 1

Tel: (84-8) 824 8176

Fax: (84-8) 823 0118

Số phòng: 12

Giá (US$): 20-55

 

Quận 2

Khách sạn Riverside

53 Võ Trường Toản, Quận 2

Tel: (84-8) 744 4111

Fax: (84-8) 744 4000

Giá (US$): 1.8-4.8

 

Quận 3

Khách sạn Amara Sài Gòn ****

323 Lê Văn Sỹ, Quận 3

Tel: (84-8) 843 9999

Fax: (84-8) 843 8888

Số phòng: 305

Giá (US$): 98-130

 

Khách sạn Cảnh viên (Parkview) **

251 Hai Bà Trưng, Quận 3

Tel: (84-8) 820 3078

Fax: (84-8) 829 6421

Số phòng: 39

Giá (US$): 25-30

 

Khách sạn Chancery Sài Gòn

196 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Tel: (84-8) 930 4088

Fax: (84-8) 930 3988

Số phòng: 96

Giá (US$): 55-75

 

Khách sạn Hoàng Đế (Emperor) **

117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Tel: (84-8) 930 3811

Fax: (84-8) 930 4515

Số phòng: 47

Giá (US$): 18-25

 

Khách sạn New Epoch ***

120 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

Tel: (84-8) 932 6169

Fax: (84-8) 932 5556

Số phòng: 70

Giá (US$): 30-80

 

Khách sạn Quê Hương 1 ***

167 Hai Bà Trưng, Quận 3

Tel: (84-8) 829 4227

Fax: (84-8) 829 0919

Số phòng: 47

Giá (US$): 45-150

 

Khách sạn Sài Gòn Star ***

204 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Tel: (84-8) 930 6290

Fax: (84-8) 930 6300

Số phòng: 72

Giá (US$): 45-85

 

Khách sạn Thắng Lợi (Victory) ***

14 Võ Văn Tần, Quận 3

Tel: (84-8) 903 4989

Fax: (84-8) 903 3604

Số phòng: 150

Giá (US$): 16-39

 

Quận 5

Khách sạn Bát Đạt ***

238-244 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Tel: (84-8) 855 1662

Fax: (84-8) 855 5817

Số phòng: 84

Giá (US$): 35-85

 

Khách sạn Caesar

34-36 An Dương Vương, Quận 5

Tel: (84-8) 835 0677

Fax: (84-8) 835 0106

Số phòng: 120

Giá (US$): 28-60

 

Khách sạn Đồng Khánh ***

2 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Tel: (84-8) 923 6424

Fax: (84-8) 923 6427

Số phòng: 76

Giá (US$): 39-89

 

Khách sạn Equatorial *****

242 Trần Bình Trọng, Quận 5

Tel: (84-8) 839 7777

Fax: (84-8) 835 9969

Số phòng: 333

Giá (US$): 70-480

 

Khách sạn Fortune

700 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Tel: (84-8) 923 5548

Fax: (84-8) 923 7094

Số phòng: 27

 

Khách sạn Hạnh Long **

1027-1029 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Tel: (84-8) 923 5087

Fax: (84-8) 923 4742

Số phòng: 45

Giá (US$): 20-35

 

Khách sạn Kiến Thành **

321-323 Trần Phú, Quận 5

Tel: (84-8) 923 4015

Fax: (84-8) 938 1838

Số phòng: 22

Giá (US$): 15-18

 

Khách sạn Mỹ Yến *

716-718 Hàm Tử, Quận 5

Tel: (84-8) 855 5084

Fax: (84-8) 857 1212

Số phòng: 36

Giá (US$): 18-30

 

Khách sạn Thiên Hồng (Arc En Ciel) ***

52-56 Tản Đà, Quận 5

Tel: (84-8) 855 4435

Fax: (84-8) 855 2424

Số phòng: 86

Giá (US$): 35-50

 

Khách sạn Windsor Plaza Sài Gòn *****

18 An Dương Vương, Quận 5

Tel: (84-8) 833 6688

Fax: (84-8) 833 6888

Số phòng: 405

Giá (US$): 140-1000

 

Quận 10

Khách sạn Huệ Mỹ (Emi) **

12 Nguyễn Tiểu La, Quận 10

Tel: (84-8) 854 7655

Fax: (84-8) 854 7654

Số phòng: 27

Giá (US$): 20-30

 

Khách sạn Kỳ Hòa

238 Đường 3/2, Quận 10

Tel: (84-8) 865 5037

Fax: (84-8) 865 5333

Số phòng: 54

Giá (US$): 25-40

 

Quận 11

Khách sạn Ngọc Lan **

293 Lý Thường Kiệt, Quận 11

Tel: (84-8) 865 5928

Fax: (84-8) 865 5927

Số phòng: 70

Giá (US$): 20-40

 

Khách sạn Phú Thọ **

915 đường 3/2, Quận 11

Tel: (84-8) 855 1310

Fax: (84-8) 855 1255

Số phòng: 33

Giá (US$): 24-35

 

Quận Bình Thạnh

Làng du lịch Bình Quới **

1147 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

Tel: (84-8) 899 1831/ 899 1833

Fax: (84-8) 899 4103

Số phòng: 50

Giá (US$): 10-20

 

Khu du lịch Saigon Domaine

1057 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

Tel: (84-8) 899 1332

Fax: (84-8) 899 2867

Số phòng: 45

 

Khách sạn Tràng An

627 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

Tel: (84-8) 294 8888/ 5119145

Fax: (84-8) 511 9144

Số phòng: 22

 

Quận Phú Nhuận

Khách sạn Hoàng Hà **

51 Trương Quốc Dũng, Quận Phú Nhuận

Tel: (84-8) 844 3781

Fax: (84-8) 844 3702

Số phòng: 21

Giá (US$): 21-40

 

Khách sạn Omni Sài Gòn *****

253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Tel: (84-8) 844 9222

Fax: (84-8) 844 9198

Số phòng: 248

Giá (US$): 120-230

 

Khách sạn Tân Sơn Nhất

200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

Tel: (84-8) 844 1039

Fax: (84-8) 844 1324

Số phòng: 92

Giá (US$): 26-80

 

Quận Tân Bình

Khách sạn Đệ Nhất ****

18 Hoàng Việt, Quận Tân Bình

Tel: (84-8) 844 1199

Fax: (84-8) 844 4282

Số phòng: 128

Giá (US$): 35-100

 

Khách sạn Parkroyal Saigon ****

309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

Tel: (84-8) 842 1111

Fax: (84-8) 842 4370

Số phòng: 159

Giá (US$): 110-250

 

Khách sạn Orient **

261 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

Tel: (84-8) 844 1322

Fax: (84-8) 844 4809

Số phòng: 40

Giá (US$): 20-30

 

Huyện Cần Giờ

Khu du lịch Cần Giờ ***

Đường Thạnh Thới, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ

Tel: (84-8) 874 3333/ 874 3337

Fax: (84-8) 874 3334

Số phòng: 80

Giá (US$): 30-75

 

Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngọc Phương Nam ***

Ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ

Tel: (84-8) 887 7325/ 887 6742

Fax: (84-8) 874 3370

Số phòng: 52

Giá (US$): 50-100

Comments