Ανακοινώσεις

Ώρες Γραφείου

Χειμερινό εξάμηνο 2018/9:-

Εαρινό εξάμηνο 2019: Δευτέρα 12:00-14:00 και Πέμπτη 11:00 - 13:00

Κατά τη περίοδο των εξετάσεων και στη περίοδο των διακοπών παρακαλώ κλείνετε ραντεβού με e-mail.

Συστατικές επιστολές

Για συστατικές επιστολές απαιτείται η υποβολή αναλυτικής βαθμολογίας και η παρακολούθηση των μαθημάτων επιλογής ή / και η εκπόνηση σχετικής πτυχιακής εργασίας.

Πτυχιακές εργασίες

Για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας απαιτείται πλήρης απασχόληση διάρκειας περίπου 5-6 εβδομάδων. Τα θέματα περιλαμβάνουν μελέτη άρθρων / κεφαλαίων βιβλίων στα Αγγλικά και σημαντικό πειραματικό μέρος, δηλαδή αρκετό προγραμματισμό. Τα θέματα σχετίζονται κυρίως με την ύλη των μαθημάτων υποχρεωτικών και επιλογής, σχετικών με το Παράλληλο και Κατανεμημένο Υπολογισμό, γι' αυτό και συνιστάται η παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων. Στα πλαίσια των μαθημάτων επιλογής συζητούνται και εξειδικεύονται και τα θέματα των πτυχιακών εργασιών.

Διπλωματικές εργασίες

Ισχύει οτι και για τις πτυχιακές εργασίες με τις εξής διαφοροποιήσεις: (α) Η απασχόληση είναι διάρκειας 10-12 εβδομάδων. (β) Τα θέματα, πέρα από το προγραμματιστικό μέρος, έχουν και σημαντικό στοιχείο πρωτοτυπίας που σχετίζεται με την εφαρμογή, τους αλγορίθμους ή τη πλατφόρμα λογισμικού.

Ενδεικτική θεματολογία εργασιών.

Διδακτορικές διατριβές

Διαβάστε τα κείμενα γενικών οδηγιών και (α) how to read and review papers (β) how to write papers