Κεντρική

Κωνσταντίνος Γ. Μαργαρίτης, Καθηγητής
Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, 54006, Θεσσαλονίκη.
kmarg@uom.gr,  Γραφείο: #531, Τηλ: +30 2310 891891,  Fax: +30 2310 891846

Konstantinos G. Margaritis, Professor
Parallel Distributed Processing Laboratory
Department of Applied Informatics, University of Macedonia
156 Egnatia Str., GR-54006, Thessaloniki, Greece
kmarg@uom.gr Office: #531, Phone: +30 2310 891891, Fax: +30 2310 891846