Historie

 
Het Kesterens Gemengd Koor is opgericht op 2 oktober 1958.
Het begon allemaal in de oude school aan de Hoofdstraat in Kesteren, met 52 leden en als eerste dirigent de heer Jan Angevaere.
Het eerste zangersfeest was in 1959 in de veiling. Daar traden we op met diverse koren, in totaal 600 leden.
Gezamenlijk zongen we "Land Of Hope And Glory".
En "hoop" was er voor ons koor want we bestaan nu al meer dan 50 jaar!!!!!!
Enkele leden van het koor zijn al lid vanaf de oprichting.
Ook alle leden die er na kwamen, zijn allen trouwe leden gebleven, slechts een enkeling moest door verhuizing,
ziekte of ouderdom het koor verlaten. Een goed teken voor de stemming die er heerst bij ons koor!
Op de vele concoursen waaraan wij onze medewerking hebben verleend, behaalden wij regelmatig een eerste plaats.
Ook onze huidige dirigent Arie Moll speelt een belangrijke rol in het geheel.
Samen met de leden van de muziekcommissie probeert hij op de diverse uitvoeringen het beste in ons boven te halen.
Hierin is hij dan ook al vele jaren onze steun en wij hopen dat dat nog lang door mag gaan.
Wij zijn een koor wat erg graag zingt. Niet alleen Christelijke liederen, maar ook licht klassiek en andere leuke en actuele liedjes.
Ons ledenaantal is vrij constant bij gemiddeld 40 leden.
Maar nieuwe en enthousiaste leden zijn van harte welkom.
De contributie is € 14.50 per maand.
Wij repeteren elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in "Ons Dorpshuis" aan de Nedereindsestraat 27a te Kesteren.
Ons doel is om met elkaar een leuk programma te brengen.
Wij treden regelmatig op met de "Betuwsekoren" en in diverse zorgcentra in onze omgeving.
Ook organiseren wij zelf en met medewerking van andere koren een Koren Contactavond.
En de Volks-Kerstzang-avond in Kesteren met medewerking van de Fanfare Kesteren is ook al een begrip in onze gemeente.