AgendaAgenda voor 2018

                                     


Omdat we veel zullen repeteren voor ons Jubileum in oktober hebben
we geen optredens gepland tot die tijd.
#######################

 We zullen op 23 augustus weer beginnen met de repetities!


#####################################################


Op 5 september zijn we er weer op de Jaarmarkt hier in Kesteren

met de verkoop van onze oliebollen!


#####################################################


Onze Jubileumavond zal zijn op vrijdagavond 26 oktober a.s. in de

grote zaal van "Ons Dorpshuis" aan de Nedereindsestraat 27a te Kesteren.

Aanvang: 20.00 uur          Toegang is gratis

m.m.v. het Betuws Mannen Vocaal

o.l.v. Ben Middeldorp


##########################################

De feestavond voor de leden en aanhang zal zijn op zaterdagavond

 27 oktober in restaurant de "Duikenburg" in Echteld.


#####################################################


De Volks Kerstzangavond m.m.v. de Fanfare Kesteren zal

zijn op donderdag 13 december

m.m.v. "Moorvalley Vocal Band" uit Veenendaal#####################################################