Esileht

4.-5. aprillil 2015. aastal toimus järjekorras 12. kevadkool "Märgid minevikust".

Kevadkool on Tartu Ülikooli arheoloogiamagistrantide poolt korraldatav kahepäevane seminar, mille käigus üritame luua sidemeid teiste erialadega. Kui varasemalt oleme teinud
koostööd näiteks keeleteadlaste
, ajakirjanike ja geoloogidega, siis sel aastal ootasime mõtteid vahetama semiootikuid. Seminari eesmärgiks on parem arusaam mõlemast teadusalast ning nende
metoodika vastastikustest rakendamisvõimalustest. Osalema on oodatud mõlema eriala kõikide õppeastmete üliõpilased ja tegevteadlased.
Foto 2015. aasta kevadkoolist.

Peeti kaks semiootikat ja arheoloogiat lähemalt tutvustavat ettekannet, kus põgusalt arutasime ka kahe eriala põimumisvõimalusi. Lisaks sellele käsitlesid selleaastased ettekanded maastikku ja seal avalduvaid kultuurilisi piire, arusaamisi ruumist ja võimust ning loomade semiootilist ja arheoloogilist tõlgendamist. Lisaks toimusid arheoloogiat ja semiootika erinevaid tahke tutvustavad tudengiettekanded. Kevadkooli korraldamisel on abiks MTÜ Arheopolis ja toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaani fond ja Tartu Ülikooli arheoloogia osakond läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi (Kultuuriteooria tippkeskus).


                        
     
   


Comments