5.ประเพณี/วัฒนธรรม/กิจกรรมของจังหวัดประวัติจังหวัดนครราชสีมา

1.  วันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี หรือ “งานย่าโม”เป็นงานประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม- 3 เมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึกในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะ การเคารพซึ่งวีรกรรมของคุณหญิงโม ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจมีมากมาย อาทิ ขบวนสักการะ และขบวนรำบวงสรวงคุณย่าโม การวิ่งคบไฟและจุดพลุ ในวันเปิดงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองโคราชย้อนยุคการจัดนิทรรศการ การออกร้านของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรเอกชนการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นเมือง การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลูกทุ่งสตริง 12 วัน 12 คืน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล เซปักตระกร้อ ฯลฯ การประกวดนางสาวนครราชสีมา ประกวดร้องเพลง ประกวดสุขภาพเด็ก ประกวดวาดภาพโดยเด็กและเยาวชน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ชมการฉายภาพยนตร์บนกำแพง ชมฟรีตลอด 12 วัน 12 คืน
2.  เทศกาลเที่ยวพิมาย
เมืองพิมายเป็นเมืองที่มีอารยธรรมสืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน ชุมชนเมืองพิมายในอดีตกาลนั้น ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้จากหลักฐานสำคัญอันยิ่งใหญ่และงดงามเป็นที่สุด นั่นคือ "ปราสาทหินพิมาย" 
เพื่อเป็นการสมโภชเมืองในวาระที่เมืองพิมายมีอายุยาวนานนับพันปี จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

3.  งานเบญจมาศบานในม่านหมอก
จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ภายในงานจัดให้มีการประกวดดอกเบญจมาศ ชมแปลงเบญจมาศ สาธิตการเพาะเห็ดหอม เรียนรู้เคล็ดลับการทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์โอท็อป เดินป่าศึกษาธรรมชาติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมาจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 10 นาน 10 วัน นำเบญจมาศกว่า 30 ชนิด มากกว่า 100 แปลง
4.  งานแห่เทียนพรรษา
จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ณ บริเวณสวนเมืองทอง สวนสุรนารี สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปและเป็นกานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ซึ่งแต่ละต้นล้วนเกิดจากความเพียรพยายามของช่างเทียนที่มีความชำนาญ สร้างและแกะสลักต้นเทียนอันวิจิตรงดงาม กล่าวได้ว่าฝีมือของช่างเทียนโคราชนั้นไม่แพ้ใคร โดยในปีนี้ได้มีการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทต่างๆแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. พร้อมชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่แต่ละอำเภอจัดมาอวดโฉมอย่างยิ่งใหญ่
เป็นระยะทางกว่า 7 กม.รกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด
5.  งานประเพณีแข่งเรือพิมาย
ปัจจุบันประเพณีการแข่งเรือพิมาย นั้นได้พัฒนาการแข่งเรือแบบพื้นบ้านมาเป็นการแข่งเรือแห่งประเทศไทย และถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเที่ยวพิมายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานดังกล่าวถือเป็นหน้าตาของจังหวัดนครราชสีมา และนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก กล่าวคือ เมื่อพูดถึงโคราชก็ต้องนึกถึงปราสาทหินพิมาย อีกทั้งอำเภอพิมายยังมีจุดเด่นอีกอย่าง คือ เทศกาลแข่งเรือ เพราะที่อำเภอพิมายมีลำน้ำจักราช ซึ่งเป็นลำน้ำกว้าง มีสายทางน้ำที่ยาว เป็นทางลำน้ำที่มีลักษณะตรงที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และน้ำไม่ไหลเชี่ยว ผู้ชมสามารถนั่งชมการแข่งเรือได้ทั้งสองฟากฝั่ง ทำให้การแข่งเรือพิมายเป็นแบบอย่างการจัดการแข่งขันเรือComments