TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG 


Trang thử nghiệm GooglePage phục vụ thành viên Web Kế tóan 

1. Quà tặng cộng đồng của Lê Hồng Đức
Bao gồm phần mềm "Quản lý bán hàng" và tiện ích xử lý tiếng Việt trong Excel dưới dạng Add-Ins (nguồn mở). tất cả đều là phiên bản chính thức, không phải demo.

2. Những tài liệu tham khảo hữu ích cho việc sử dụng Micrsoft Access
Đây là tập hợp những liên kết đến những tài liệu hữu ích cho các bạn sử dụng Microsoft Access

3. Tải về các tài liệu tham khảo
Đây là địa chỉ nơi lưu trữ những tài liệu tham khảo hữu ích mà tôi sưu tầm được, xin được chia xẻ cùng cộng đồng.