Khatam Surah 30

                                                                     [Surah 29] [Surah 31]

Ulasan Surah AR-RUUM (bangsa rumawi).

Surah Ar-Ruum yang terdiri dari 60 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah diturunkan sesudah surah Al-Isyiqaaq.

Dinamakan Ar-Ruum kerana pada permulaan surah ini, iaitu ayat 2, 3 dan 4 terdapat pemberitaan bangsa Rumawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan Ruum dan dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali.

Ini adalah salah satu dari mukjizat Al-Quran, iaitu memberitakan hal-hal yang akan terjadi dimasa yang akan datang.  Dan juga suatu isyarat bahawa kaum muslimin yang demikian lemah nya diwaktu itu akan menang dan dapat menghancurkan kaum musyrikin.  Isyarat ini terbukti pertama kali pada perang Badar.

 

SUMBER 1: 
Khatam terjemahan ayat-ayat  Ar-Ruum (1-60)
,
[YG]
http://t.co/vpkP4iykdi
[GF] https://t.co/B2ouFZpFdq
[FB] https://t.co/J15eUVpGN3
[GS] https://t.co/5iJLQvz1I1

SUMBER 2:
1. Al-Quran & Terjemahan.
2. Al-Furqan & Terjemahan.


Ċ
Mohd Najib,
Jun 22, 2015, 6:23 AM
Comments