Αρχική σελίδα

ΚΕΣΥΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το ΚΕΣΥΠ Δυτικής Αττικής:

  • Είναι υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και στεγάζεται στην οδό Ι. Δραγούμη 24, στην Ελευσίνα
  • Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ,Επαγγελματικών Σχολών στους γονείς και κηδεμόνες τους καθώς και στους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ.
Έχει στελεχωθεί με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Ενημέρωση σε θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού (ειδικότητες ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, τμήματα ΑΕΙ, ΤΕΙ, γενικές πληροφορίες για την αγορά εργασίας)
  • Διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης-εξέλιξης των μαθητών, μέσω της συμβουλευτικής συνέντευξης
  • Συνεργασία και στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν το ΣΕΠ
  • Ενημέρωση-Πληροφόρηση για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
  • Διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων
  • Οργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με το ΣΕΠ
  • Υποστήριξη των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
  • Εφαρμογή ΤΕΣΤ Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Π.Ι.
Προσωπικό που εργάζεται στο ΚΕΣΥΠ Δυτικής Αττικής:
Υπεύθυνοι ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας: 
Παπακίτσος Ευάγγελος
Θεολογής Ευάγγελος
Τηλ.: 2105545391
Φαξ: 2105545005