ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΛΙΜΟΥ (Kέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)


Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αλίμου ανήκει 
στη Δ' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας  και περέχει 
ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική σε:

μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους, ώστε να κάνουν τις καλύτερες, γι’ αυτούς, επιλογές για τις σπουδές και το επάγγελμά τους
και
να πληροφορηθούν σχετικά με σπουδές, επαγγέλματα και την αγορά εργασίας

Εκπαιδευτικούς 
που εφαρμόζουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Νέους μέχρι 23 ετών  

και Γονείς

 Έχει βιβλιοθήκη με πλούσιο πληροφοριακό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) 
σχετικό με εκπαιδευτικές - επαγγελματικές επιλογές και την αγορά εργασίας, 
το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς από τα στελέχη του ΚΕ.ΣΥ.Π., 
με στόχο την έγκυρη πληροφόρηση των συμβουλευομένων.
 
Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και πολλούς εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς.

Λειτουργεί από το σχολικό έτος 2000-2001 και στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς ειδικευμένους 
στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

που οργανώνουν επίσης:
  • ενημερωτικές συναντήσεις για μαθητές και γονείς
  • επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν το ΣΕΠ στα σχολεία
  • βιωματικά σεμινάρια συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς
 Στην περιοχή ευθύνης του έχουν ενταχθεί οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 που λειτουργούν στους δήμους Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικoύ/Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου.

Υπεύθυνοι ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ:
Σιάπαντα Κατερίνα
Σωτηροπούλου Κων/να
 
 


ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ
 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ - Δ/ΝΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στόχοι της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Γνώση του εαυτού
Οι µαθητές με την υποστήριξη του/της Συμβούλου επιδιώκεται:
 Να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.
 Να αντιµετωπίζουν µε θετική στάση τις αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή τους. Να σχεδιάζουν το µέλλον τους και να ιεραρχούν τα σχέδιά τους. 
Να γνωρίσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στη λήψη απόφασης. Να αξιοποιούν το δυναµικό τους στη διαδικασία των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών.

Αναζήτηση πληροφοριών 
Να διακρίνουν την ανάγκη της πληροφόρησης στη διαδικασία λήψης απόφασης. 
Να προσεγγίσουν τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής της πληροφορίας. 

Λήψη απόφασης 
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα λήψης μιας απόφασης και να σχεδιάσουν το µέλλον τους.

Γνωριμία με τον κόσµο της εργασίας 
Εξελίξεις της εποχής µας που επηρεάζουν την αγορά εργασίας.
Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (ηλεκτρονικό εµπόριο, τηλεργασία κ.ά). 
Η διεθνοποίηση της εργασίας και της οικονοµίας και οι επιδράσεις στην οικονοµία και την εκπαίδευση. 
Τι µας επηρεάζει όταν διαλέγουµε επάγγελµα. 
Η περιγραφή του επαγγέλµατος.