ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΛΙΜΟΥ (Kέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)


Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αλίμου ανήκει στη Δ' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας  και περέχει ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική :
 σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν τις επιθυμίες, 
τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητές τους, ώστε να κάνουν τις καλύτερες, γι’ αυτούς, επιλογές για τις σπουδές, 
το επάγγελμά τους και να πληροφορηθούν σχετικά με σπουδές, επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
σε Εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 σε Νέους μέχρι 23 ετών  και Γονείς
 Έχει βιβλιοθήκη με πλούσιο πληροφοριακό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) σχετικό με εκπαιδευτικές επαγγελματικές επιλογές και την αγορά εργασίας, το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς από τα στελέχη του ΚΕ.ΣΥ.Π., με στόχο την έγκυρη πληροφόρηση των συμβουλευομένων.
 Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και πολλούς εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς.
 Λειτουργεί από το σχολικό έτος 2000-2001 και στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Οργανώνει επίσης:
ενημερωτικές συναντήσεις για μαθητές και γονείς, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν το ΣΕΠ στα σχολεία, βιωματικά σεμινάρια συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς.
 Στην περιοχή ευθύνης του έχουν ενταχθεί οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 που λειτουργούν στους δήμους Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικoύ/Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου.
(ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2017-18. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ - Δ/ΝΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ)  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ).
Στόχοι της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Οι µαθητές με την υποστήριξη του/της Συμβούλου επιδιώκεται:
 Να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.
 Να αντιµετωπίζουν µε θετική στάση τις αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή τους. Να σχεδιάζουν το µέλλον τους και να ιεραρχούν τα σχέδιά τους. 
Να γνωρίσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στη λήψη απόφασης. Να αξιοποιούν το δυναµικό τους στη διαδικασία των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών.( Γνώση του εαυτού)
Να διακρίνουν την ανάγκη της πληροφόρησης στη διαδικασία λήψης απόφασης. 
Να προσεγγίσουν τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής της πληροφορίας. (Αναζήτηση πληροφοριών) 
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα λήψης μιας απόφασης και να σχεδιάσουν το µέλλον τους.(Λήψη απόφασης) 
Να πληροφορηθούν για τις εξελίξεις της εποχής µας που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (ηλεκτρονικό εµπόριο, τηλεργασία κ.ά), να γνωρίσουν νέα επαγγέλματα.(Γνωριμία με τον κόσµο της εργασίας ).
Υπεύθυνες ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ:
Σιάπαντα Κατερίνα
Σωτηροπούλου Κων/να