ΚΕ.ΣΥ.Π. (Kέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) ΑΛΙΜΟΥ


Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αλίμου ανήκει 
στη Δ' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας  και περέχει 
ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική σε:

μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους, ώστε να κάνουν τις καλύτερες, γι’ αυτούς, επιλογές για τις σπουδές και το επάγγελμά τους
και
να πληροφορηθούν σχετικά με σπουδές, επαγγέλματα και την αγορά εργασίας

Εκπαιδευτικούς 
που εφαρμόζουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Νέους μέχρι 23 ετών  

και Γονείς

 Έχει βιβλιοθήκη με πλούσιο πληροφοριακό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) 
σχετικό με εκπαιδευτικές - επαγγελματικές επιλογές και την αγορά εργασίας, 
το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς από τα στελέχη του ΚΕ.ΣΥ.Π., 
με στόχο την έγκυρη πληροφόρηση των συμβουλευομένων.
 
Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και πολλούς εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς.

Λειτουργεί από το σχολικό έτος 2000-2001 και στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς ειδικευμένους 
στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

που οργανώνουν επίσης:
  • ενημερωτικές συναντήσεις για μαθητές και γονείς
  • επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν το ΣΕΠ στα σχολεία
  • βιωματικά σεμινάρια συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς
 Στην περιοχή ευθύνης του έχουν ενταχθεί οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 που λειτουργούν στους δήμους Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικoύ/Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου.

Υπεύθυνοι ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ:
Σιάπαντα Κατερίνα
Σωτηροπούλου Κων/να
 
 


ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΑΛΙΜΟΥ
 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ - Δ/ΝΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ