ติดต่อเรา


วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทรศัพท์  032-611130
โทรสาร   032-602588
ครูเกษรินทร์  ไพรพฤกษ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
เว็ปไซต์  gg.gg/ketsarin1821
เว็ปไซต์นิเทศ  e-portfolio >>>click<<<
Comments