Valitus

Useat Keskuspuiston puolesta –liikettä lähellä olevat yhdistykset ja yksityiset henkilöt esittävät Helsingin hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa, että Helsingin kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätös kumotaan lainvastaisena Keskuspuiston osalta.

 

Yleiskaava on Keskuspuiston osalta voimassa olevan Uudenmaan maakuntakaavan vastainen, voimassa olevien Keskuspuiston asemakaavojen vastainen ja kaupunginvaltuuston hyväksymän virkistysaluekäyttötarkoituksen vastainen.

 

Yleiskaavaratkaisu ei myöskään turvaa Keskuspuiston luonnonarvoja. Yleiskaavan vuorovaikutusprosessi ei mahdollistanut kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien toteutumista. Yleiskaavaratkaisu heikentää laajojen kansalaispiirien elinympäristöä virkistysalueiden supistuessa eikä hallintolain 6 §:n mukaisesti suojaa kuntalaisten oikeutettuja odotuksia Keskuspuiston säilymisestä virkistysalueena.


Alla Keskuspuistoryhmän valitus yleiskaavasta hallinto-oikeuteen (Keskuspuistovalitus yleiskaavasta 01122016.pdf).


Helsingin kaupunki on antanut lausuntonsa yleiskaavasta annetuista valituksista. Kaupungin lausunto löytyy linkistä:

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2017/Kanslia_2017-05-22_Khs_20_El/48A83372-F0CA-C2C7-84D3-5C1AA9500000/Lausunto_Helsingin_hallinto-oikeudelle_kaupunginva.pdf


Keskuspuistoryhmä on antanut kaupungin lausunnosta oman vatineensa joka löytyy alla liitteenä (Keskuspuisto vastine22072017.pdf).


Helsingin kaupunki sai korkeimmalta hallinto-oikeudelta luvan valittaa Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta. Keskuspuistoryhmän vastaselitys Helsingin kaupungin valitukseen löytyy alla liitteenä (Keskuspuistoryhmän selitys KHOlle 29062018.pdf).

Ċ
Keskuspuisto HKI,
Jul 28, 2017, 4:26 AM
Ċ
Keskuspuisto HKI,
Jun 29, 2018, 10:13 PM
Ċ
Keskuspuisto HKI,
Dec 2, 2016, 12:09 AM
Comments