Tiedotteet

18.10.2016

posted Oct 19, 2016, 5:10 AM by Keskuspuisto HKI   [ updated Oct 19, 2016, 5:11 AM ]

Keskuspuistoryhmä pettyi kaupunginhallituksen yleiskaavaehdotukseen:

Kaupunkilaisten mielipiteet sivuutettu yleiskaavaprosessissa 

 

Kaupunginhallituksen hyväksymässä yleiskaavaehdotuksessa Keskuspuistosta ei poistettu yhtään rakentamispikseliä. Keskuspuistoryhmä kritisoi ehdotusta ja vetoaa kaupunginvaltuustoon Keskuspuistoon esitetyn rakentamisen poistamiseksi.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymässä ehdotuksessa yleiskaavaksi Keskuspuistosta ei poistettu yhtään rakentamispikseliä. Keskuspuiston säilyttämistä ajava Keskuspuistoryhmä on äärimmäisen pettynyt kaupunginhallituksen ehdotukseen yleiskaavasta.

 

"Tässä muodossa yleiskaava mahdollistaa rakentamisen Keskuspuistoon asukkaiden mielipiteistä, luonto- ja virkistysarvoista sekä maakuntakaavasta piittaamatta. Kokoomuksen Männistön ehdottamalla, vihreiden Kivekkään kannattamalla ja sosialidemokraattien tuella hyväksytyllä muutosesityksellä ei ole mitään oikeudellista merkitystä, se on pelkkiä hurskaita toiveita", lataa Keskuspuistoryhmän edustaja Maija Hakanen. 

 

Hakanen huomauttaa myös, että kuntalaisten tuhannet muistutukset, adressit ja huolenilmaukset on sivuutettu valmistelussa täysin.

 

Kaupunginhallituksella oli kaikki edellytykset esittää kaupunginvaltuustolle Keskuspuiston nykyisten rajojen säilyttämistä. Keskuspuistoryhmä vetoaa kaupunginvaltuustoon: kun teette yleiskaavasta lopullisen päätöksen, säästäkää Keskuspuisto noudattamalla sen nykyisiä rajoja.

 

Ryhmä muistuttaa, että yksikään asunto ei jää rakentamatta sen takia, että Keskuspuisto säilytettäisiin nykyisellään. Yleiskaavassa on osoitettu rakentamisalueita kaksinkertaisesti se määrä, mikä tullaan tarvitsemaan. Keskuspuistoon osoitettu rakentaminen on vain noin 3 % tästä ylimitoitetusta kaavavarannosta. Kaupungin kasvaessa myös viheralueita tarvitaan entistä enemmän. Keskuspuisto on Helsingin keuhkot ja vihreä helmi. Kasvavassa Helsingissä kasvaa myös viher- ja virkistysalueiden tarve.

 

Keskuspuistoryhmä on yhdessä muiden puisto- ja metsäalueita puolustavien kansalaisliikkeiden kanssa järjestämässä mielenosoituksen valtuuston kokoontuessa 26.10. päättämään yleiskaavasta.

 

Lisätietoja:

Veli-Pekka Kantanen, 050 5160167, veli-pekka.kantanen@kolumbus.fi

Maija Hakanen, 050 5704368, maija.hakanen@kolumbus.fi

 

 

 

 

7.9.2016

posted Oct 19, 2016, 5:09 AM by Keskuspuisto HKI

Asiantuntijat vetoavat Keskuspuiston puolesta:

Keskuspuiston suojelu ei edellytä yleiskaavan palauttamista

 

Helsingin uusi yleiskaava on tulossa kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoon. Keskuspuistoon esitetty 50 hehtaarin rakentaminen on jo monesti ehditty nimetä kaavan kipeimmäksi asiaksi.

Jos kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä yleiskaavaehdotuksessa Keskuspuistoon osoitetut rakentamisalueet muutetaan Keskuspuiston voimassaolevien asemakaavojen mukaisiksi virkistysalueiksi, ei se edellytä yleiskaavan palauttamista ja asettamista uudelleen nähtäville, arvioi professori ja kaavoitusjuridiikan asiantuntija Olavi Syrjänen Keskuspuistoa ja yleiskaavaa koskevassa keskustelutilaisuudessa keskiviikkona 7.syyskuuta Annantalolla.  Syrjänen hahmotteli myös konkreettisen esityksen siitä, millä muotoilulla kaupunginhallitus ja valtuusto voivat muuttaa lautakunnan esitystä niin, että Keskuspuistoon ei uloteta uutta rakentamista.

- Se ei ole sellainen olennainen muutos, joka edellyttäisi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 § mukaan kaavan uudelleen nähtäville asettamista. Kysymys on lähes koko kaupungin yleiskaavasta, jolloin yhden kaupunkibulevardin itäpuolta koskevan osan muutos ei voi olla kokonaisuus huomioon ottaen olennainen ja yleiskaavan rakentamistavoite on edelleen toteutettavissa. Muutos on lisäksi voimassa olevien Keskuspuiston asemakaavojen ja kaupunginvaltuuston pysyväksi tarkoittaman virkistysaluekäyttötarkoituksen mukainen, perustelee Syrjänen.

Suomen suosituin virkistysalue

Keskuspuisto on maamme suosituin arkiliikuntapaikka, jossa virkistyy vuosittain enemmän kävijöitä kuin maamme 39 kansallispuistossa yhteensä, totesi omassa esityksessään Panu Könönen Suomen Ladun viestintäpäällikkö.

- Suomen Latu vastustaa yleiskaavaehdotuksessa viheralueille suunniteltua voimaperäistä rakentamista erityisesti Keskuspuiston osalta. Rakentamisella menetetään laajempien viheralueiden tuoma hyvinvointi, viihtyisyys ja ulkoiluympäristö lopullisesti. Metsissä ja muilla viheralueilla ulkoilun on tutkimuksissa todettu edistävän monella tavalla henkistä ja fyysistä hyvinvointia, ihmisten viihtyvyyttä ja elämänlaatua.  Jo vartin metsäkävely laskee verenpainetta ja stressitasoa. Viheralueet ovat mitä parhaimpia ympärivuotisia lähiliikuntapaikkoja: niihin on kaikilla vapaa pääsy, eikä niiden ylläpidosta aiheudu kaupungille korkeita kustannuksia, kertoi Könönen.

Ympäristölautakunta yksimielinen: Keskuspuiston rakentamisesta tulee luopua

Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen kertoi tilaisuudessa ympäristölautakunnan linjauksista Keskuspuiston osalta.

- Keskuspuiston koko alueen, myös melun rasittaman länsireunan virkistyskäyttö on erittäin runsasta. Ehdotetun rakentamisen vaikutukset Keskuspuistoon ulottuvat rakentamisalueita laajemmalle reunavaikutuksen vuoksi. Rakentamisen takia virkistyskäytön painopiste siirtyisi idemmäs luonnoltaan herkemmille alueille. Asukasmäärän voimakas kasvu myös lisää virkistyskäyttöpainetta. Pienemmän pinta-alan tulisi mahdollistaa virkistyskäytön lisääntyminen ja samalla säilyttää tärkeimmät luontoarvot. Yleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa ympäristölautakunta totesi yksimielisesti, että Keskuspuiston rakentamisesta tulee luopua, kertoi Nikunen.

Keskuspuistoa puolustava kansanliike järjestää Keskuspuistoa ja yleiskaavaa koskevan keskustelutilaisuuden Annantalon auditoriossa (Annankatu 30) keskiviikkona 7. syyskuuta klo 18. Olavi Syrjäsen, Panu Könösen ja Esa Nikusen puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa kuullaan paikalle kutsuttujen kaupunginvaltuustoryhmien kannat Keskuspuistoon ja yleiskaavaan. Tilaisuuden vetäjänä toimii Tarja Koskela, Pohjois-Haaga Seuran puheenjohtaja.

Lisätietoja ja asiantuntijoiden haastattelupyynnöt:

Maija Hakanen

maija.hakanen@kolumbus.fi

050 5704368

  

Tiedote 14.6.2016

posted Oct 19, 2016, 5:02 AM by Keskuspuisto HKI

Keskuspuistoryhmä pettyi lautakunnan Keskuspuisto-ratkaisuun – kansanliike tehostaa toimintaansa

Lähes 15000 allekirjoituksen adressillakaan ei ole ollut mitään vaikutusta: Kuulemismenettelyt ovat jääneet kuolleeksi kirjaimeksi päätöksenteossa Keskuspuiston suhteen. Keskuspuistoryhmä selvittää ja julkaisee lähiaikoina kaupunginvaltuutettujen henkilökohtaiset kannat Keskuspuiston rakentamisesta.

 

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta teki päätöksen yleiskaavaehdotuksesta 14.6. pidetyssä kokouksessaan. Päätöksessään lautakunta osoittaa edelleen Keskuspuistosta kymmeniä hehtaareja rakentamiseen.

- Olemme äärimmäisen pettyneitä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen. Siinä sivuutettiin lautakuntien yksimieliset kannat, kymmenet muistutukset ja jo lähes 15 000 allekirjoittajan adressi, jossa vaadittiin Keskuspuiston säilyttämistä, toteaa Veli-Pekka Kantanen Keskuspuistoryhmästä.

- Keskuspuistoryhmä tulee jatkamaan toimintaansa, jotta asiaan saataisiin syksyllä muutos kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Järjestämme Suomen luonnon päivänä 27.elokuuta ihmisketjun Keskuspuistoon ehdotettujen rakentamisalueiden rajoille. Aiomme kartoittaa ja julkistaa valtuutettujen kannat Keskuspuiston suojelemiseen. Myös adressikeräys jatkuu netissä ja paperilla, kertoo Hannele Siika-aho.

FAKTA:

- Keskuspuistoryhmä on Keskuspuiston puolesta syntynyt kansanliike

- Ryhmässä on edustettuina Keskuspuistoon rajautuvan alueen kaupunginosayhdistykset, lukuisia luontojärjestöjä sekä tutkijoita ja aktiivisia kansalaisia

- Keskuspuistoa ei saa supistaa -adressin on puolessa vuodessa allekirjoittanut noin 15 000 henkilöä

- Syksyllä 2016 Keskuspuistoryhmä kartoittaa ja julkistaa valtuutettujen Keskuspuisto-kannat

- 27.8. Keskuspuistoryhmä järjestää Ihmisketju Keskuspuiston puolesta -tapahtuman, johon ilmoittautunut jo satoja osallistujia

- Yleiskaavassa Keskuspuistosta jäisi pahimmillaan kymmeniä hehtaareja rakentamisen alle, mukaan lukien uhanalaisten lajien elinympäristöjä

 

Lisätietoja:

Veli-Pekka Kantanen, puheenjohtaja Paloheinä-Torpparimäen kaupunginosayhdistys ry,

veli-pekka.kantanen@kolumbus.fi, 050 5160167

 

Hannele Siika-aho, puheenjohtaja Pro Haaga - Pro Haga ry, siika@dlc.fi, 050 5554936

 

www.adressit.com/keskuspuistoa_ei_saa_supistaa

www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta

www.twitter.com/keskuspuistomme

sites.google.com/site/keskuspuistonpuolesta

 

 

2.5.2016

posted May 7, 2016, 12:57 PM by Susanna Pitkänen   [ updated May 7, 2016, 1:00 PM ]

13 118 allekirjoitti vetoomuksen Keskuspuiston säilyttämiseksi

- vetoomus luovutetaan tänään kaupunkisuunnittelulautakunnalle

 

Keskuspuiston puolustaminen on synnyttänyt kevään aikana kansanliikkeen: Yli 13 000 henkeä on allekirjoittanut adressin, jossa vaaditaan Keskuspuistoon suunniteltujen rakentamisalueiden poistoa käsittelyssä olevasta yleiskaavaehdotuksesta. Adressi luovutetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle tänään tiistaina 3.5.2016 Annantalon auditoriossa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa..

Helsinkiläiset ovat joukolla nousseet puolustamaan Keskuspuistoa. Puiston rakentamista vastustava adressi on kerännyt tähän mennessä yli 13 000 nimeä. Viikko sitten järjestetty Keskuspuistokarnevaali toi asiaa laajalti yleisön tietoisuuteen.

- Koko kaupungin pituudelta etelästä pohjoiseen oleva Keskuspuisto on kymmenien tuhansien helsinkiläisten virkistysalue, jonka arvo vain kasvaa kun Helsingin väkimäärä lisääntyy. Kun vedimme Keskuspuistokarnevaaleilla 7 km huomionauhaa puiston maastoon havainnollistamaan, kuinka paljon puistoa ollaan leikkaamassa, ihmiset olivat järkyttyneitä, kertoo Maunula-seuran varapuheenjohtaja, Keskuspuisto-aktiivi Liisa Lohtander.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavaehdotusta kokouksessaan 31. toukokuuta. Yleiskaavaehdotuksessa Keskuspuistoon on suunniteltu 20 000 ihmisen asuinalueet sekä toimitilarakentamista.

- Keskuspuiston säilyttäminen nykyisessä laajuudessaan ei edellytä tinkimistä yleiskaavaehdotuksen rakentamistavoitteista. Kohtuullistamalla ylimitoitettua kaavavarantoa ja toimitilarakentamista uusi rakentaminen voidaan toteuttaa tavalla, joka säästää Keskuspuiston, sanoo Liisa Lohtander.

Keskuspuistoa puolustavassa kansanliikkeessä ovat olleet mukana muun muassa Alppila-seura, Pohjois-Haaga-seura, Pro Haaga - Pro Haga -yhdistys, Maunula-seura, Pakila-seura, Pirkkolan omakotiyhdistys, Metsälä-seura, Paloheinän-Torpparimäen kaupunginosayhdistys, Ruskeasuo-seura, Meilahti-seura, Meilahden seurakunta, Suomen Latu, Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liike, Luonto-Liiton metsäryhmä, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys TRINGA ry, Kivihaan viljelijät, Pirttipolun rivitalojen asukastoimikunta PiLiPaM ja Helsingin Keskuspuiston puolesta ry.

Keskuspuistoadressin luovutustilaisuus on tiistaina 3.5. klo 15.30 Annantalon auditoriossa, Annankatu 30. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuteen on pyydetty kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet kommentoimaan Keskuspuistoliikkeen esityksiä.

Lisätietoja:

Liisa Lohtander, liisa.lohtander@gmail.com, 045 1509 109.

Maija Hakanen, maija.hakanen@kolumbus.fi, 050 5704368

18.4.2016

posted Apr 17, 2016, 11:59 PM by Susanna Pitkänen   [ updated May 7, 2016, 1:02 PM ]Tiedote STT:n sivuilla

Keskuspuistokarnevaali on iloinen piknik-henkinen mielenilmaus Keskuspuiston puolesta

Keskuspuistokarnevaali 24.4. on helsinkiläisten iloinen piknikhenkinen mielenosoitus Keskuspuiston puolesta. Puiston maastoon vedetään 10 km huomionauhaa osoittamaan, mitkä alueet ovat yleiskaavassa uhattuna. Karnevaaleilla on myös tapahtumia koko perheelle kautta Keskuspuiston. Jo 8000 ihmistä on allekirjoittanut adressin Keskuspuiston puolesta.

Rakennussuunnitelmat Keskuspuistoon ovat aktivoineet helsinkiläiset puolustamaan tärkeää virkistysaluetta: Adressi asian puolesta kerää nimiä kiihtyvällä tahdilla, yhteensä koossa on jo yli 8000 allekirjoitusta. Asian taakse muodostunut Keskuspuistoryhmä järjestää sunnuntaina 24.4. Keskuspuistokarnevaalit, johon on ilmoittautunut mukaan kymmeniä erilaisia yhdistyksiä.

”Toivotamme kaikki tervetulleiksi Keskuspuistoon, osallistumaan tapahtumiin tai piknikille! Karnevaaleilla tulee hienolla tavalla esiin valtava kirjo, jolla kaupunkilaiset Keskuspuistoa käyttävät. Olemme erittäin iloisia yhteisöllisyydestä ja aktiivisuudesta, jolla eri tahot ovat tulleet mukaan osoittamaan omalla tavalla tukensa ainutlaatuisen virkistysalueen säilyttämisen puolesta”, sanoo Pohjois-Haaga-seuran puheenjohtaja Tarja Koskela.

Koko perheelle sopivia tapahtumia on  jokaiseen makuun yhteensä 14 eri pisteessä pitkin Keskuspuistoa, muutamina esimerkkinä nämä:

  • Linnunpönttöjä rakennellaan Haltialan tilalla yhdessä Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen TRINGAn kanssa.
  • Pirkkolanmetsässä lauletaan yhdessä metsälauluja, nautitaan Mazhar Albekoglun nukketeatterista ja järjestetään luontoelämyksiä lapsille.
  • 4 km mittaisella geokätköily-pyöräretkellä voi hakea geokätköjä rakennusuhan alla olevilta alueilta,  lähtö klo 12 eläinten hautausmaan viereiseltä parkkipaikalta.
  • Luonto-Liitto järjestää liito-oravaretken sekä kevätseurantaretken, lähtö Maunulan Majalta.
  • Kiertävän Luontokoulu Naakan elämysseikkailurastit Maunulanmetsässä.
  • Kivihaan viljelypalsta-alueella sekä Koivikkotien rivitalojen luona on grilli kuumana, tervetuloa grillaamaan!
  • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys järjestää keväiset siivoustalkoot Laakson alueella.
  • Helsinki Trail Run ja Runner's High järjestävät polkulenkin Keskuspuiston maastossa, lähtö Paloheinän ulkoilumajalta klo 11. Lenkki on kaikille ilmainen ja avoin ja kesto noin 1,5 tuntia. Tarjolla 2-3 eri vauhtiryhmää.

Tarkempi ohjelma löytyy Facebookin tapahtumasivulta https://www.facebook.com/events/459208694284434/ sekä kartalta https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zMlmnOSBfXgw.k92to8x5EhUA.

10 km huomionauhaa maastossa konkretisoi rakentamisuhan alla olevat alueet

Keskuspuiston maastoon vedetään yhteistyössä suunnistajien kanssa yhteensä kymmenen kilometriä huomionauhaa, joka näyttää konkreettisesti, mitkä alueet ja reitit on suunnitelmissa kaavoitettu uudisrakentamisen alle. 

”Yleiskaavamateriaaleista ei ole välttämättä helppo hahmottaa, mitä kaava konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi omille ulkoilureiteille ja –maastoille. Haluamme, että kaupunkilaiset voivat selvästi nähdä, minkälaiset leikkaukset Keskuspuistoon on yleiskaavassa suunniteltu”, korostaa Hannele Siika-Aho, Pro Haaga – Pro Hagan puheenjohtaja. 

Karnevaali on myös osa Euroopan Kulttuuriympäristöpäivien ohjelmistoa.

Kuvia Keskuspuistosta:
http://bit.ly/Keskuspuistokuvia_Susanna_Pitkanen
http://bit.ly/Keskuspuistokuvia_by_Aiko_Lohtander

Keskuspuistoryhmässä ja Keskuspuistokarnevaalissa ovat mukana muun muassa Pohjois-Haaga-seura, Pro Haaga - Pro Haga -yhdistys, Maunula-seura, Pakila-seura, Pirkkolan omakotiyhdistys, Metsälä-seura, Paloheinän-Torpparimäen kaupunginosayhdistys, Ruskeasuo-seura, Meilahti-seura, Meilahden seurakunta, Suomen Latu, Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liike, Luonto-Liiton metsäryhmä, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys TRINGA ry, Kivihaan viljelijät, Pirttipolun rivitalojen asukastoimikunta PiLiPaM ja Helsingin Keskuspuiston puolesta ry.

Keskuspuistoa ei saa supistaa –adressi: http://www.adressit.com/keskuspuistoa_ei_saa_supistaa. Adressinluovutus 3.5.2016 klo 15.30 Annantalon auditoriossa, Annankatu 30. Tilaisuus on kaikille avoin. 

Linkit

http://www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta


7.4.2016

posted Apr 9, 2016, 10:48 AM by Susanna Pitkänen   [ updated May 7, 2016, 1:03 PM ]

Yli 5000 allekirjoitusta Keskuspuiston puolesta

Yleiskaavaehdotuksen mukaiset rakennussuunnitelmat Keskuspuiston alueelle herättävät tiukkaa vastustusta kaupunkilaisten keskuudessa. Keskuspuistokarnevaaleilla  24.4. Keskuspuiston maastoon vedetään 10 km huomionauhaa osoittamaan, mitkä alueet ovat jäämässä rakennusten alle.

Helsinkiläiset ovat aktivoituneet kaupungin tärkeän virkistysalueen puolesta. Keskuspuistoa ei saa supistaa -adressissa on saavutettu 5000 allekirjoituksen raja.

”Ihmiset ovat vahvasti aktivoituneet Keskuspuiston puolesta. Netissä adressin on allekirjoittanut yli 3600 henkeä ja paperilla yli 1400”, kertoo yksi Keskuspuistoryhmän aktiiveista, Veli-Pekka Kantanen.

Adressi on ollut adressit.comin suosituimpia adresseja. Nimien keruuta jatketaan lähes vappuun asti ja 3.5. adressi luovutetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille Annantalossa.

Karnevaalipäivänä Keskuspuistossa piknikkejä, tapahtumia ja huomionauhaa

Sunnuntaina 24.4. ryhmä järjestää Keskuspuistokarnevaalit. Karnevaalipäivänä ihmiset kutsutaan piknikille Keskuspuistoon nauttimaan kevätpäivästä ja osoittamaan samalla tukensa puiston säilyttämiselle.

Karnevaalipäivänä puisto on täynnä erilaisia aktiviteetteja:  Lukuisat helsinkiläisjärjestöt ovat ilmoittautuneet mukaan omilla tapahtumapisteillään. Tiedossa on muun muassa linnunpöntön nikkarointia, lapsille elämyskurkistuksia metsään, makkaranpaistoa, PopUp-kahvila ja niin edelleen.

”Toivomme että ihmiset tulevat iloisin mielin viettämään päivää, mutta on erittäin tärkeää että jokainen voi konkreettisesti nähdä, mitkä alueet ovat uhattuina. Linjaamme uudisrakentamisalueet huomionauhalla, jotta on helppo hahmottaa esimerkiksi mitkä kulkureitit ja maastot jäisivät rakennusten alle”, Veli-Pekka Kantanen korostaa.

Karnevaali on myös osa Euroopan Kulttuuriympäristöpäivien ohjelmistoa. Keskuspuiston puolesta on tehty myös oma lähes 4 kilometrin mittainen geokätkökävely pitkin rakennettavia alueita.

Tapahtuman ohjelmasta tiedotetaan Keskuspuiston puolesta –facebook-ryhmässä.

Kuvia Keskuspuistosta
:
http://bit.ly/Keskuspuistokuvia_Susanna_Pitkanen
http://bit.ly/Keskuspuistokuvia_by_Aiko_Lohtander

Lisätietoa: Keskuspuistoryhmä, Veli-Pekka Kantanen, veli-pekka.kantanen@kolumbus.fi puh. 050-5160167

Keskuspuistoryhmässä ja Keskuspuistokarnevaalissa ovat mukana muun muassa Pohjois-Haaga-seura, Pro Haaga - Pro Haga -yhdistys, Maunula-seura, Pakila-seura, Pirkkolan omakotiyhdistys, Metsälä-seura, Paloheinän-Torpparimäen kaupunginosayhdistys, Ruskeasuo-seura, Meilahti-seura, Meilahden seurakunta, Suomen Latu, Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liike, Luonto-Liiton metsäryhmä, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Lintutieteellinen yhdistys Tringa, Kivihaan viljelijät, Pirttipolun rivitalojen asukastoimikunta PiLiPaM ja Helsingin Keskuspuiston puolesta ry.

Keskuspuistoa ei saa supistaa –adressi: http://www.adressit.com/keskuspuistoa_ei_saa_supistaa. Adressinluovutus 3.5.2016 klo 15.30 Annantalon auditoriossa, Annankatu 30. Tilaisuus on kaikille avoin.

Tämä tiedote löytyy myös linkistä https://www.sttinfo.fi/tiedote?publisherId=4081&releaseId=43734377

1-6 of 6