Säännöt


Keski-Suomi Cup - Vetouistelu osakilpailusäännöt 2019
1 §
Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa Keski-Suomi-cupiin 2019 kuuluvissa osakilpailuissa. Tarvittavat tarkennukset ja lisäykset ilmoitetaan kilpailijakokouksessa.

2 § 
Kilpailusarja: Moottoriveto, saa myös soutaa, edellisvuoden 10 parasta käyttää sijoituksen mukaisia numeroita.Kilpailu on Keski-Suomi Cupin osakilpailu joka käsittää 7 eri osakilpailua joista 5 parasta tulosta huomioidaan cupin kokonaispisteisiin. Cupin 5 parasta pääsee SM-loppukilpailuun 2020 Lappajärvelle. 

3 § 

Venekunta nimetään kipparin mukaan, miehistön lukumäärää ei ole rajoitettu. Kilpailussa käytetään Keski-Suomi Cupin omia kilpailunumeroita. Numerotarra on kiinnitettävä näkyvälle paikalle. Kilpailijoiden on noudatettava vesiliikennesäännöksiä, hyviä kalamiestapoja ja kilpailun valvojien antamia ohjeita. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan.

4 § 

Osanottomaksu 50 euroa/venekunta. Ennakkoilmoittautuneilla on oikeus harjoitteluun kilpailualueella kilpailua edeltävänä päivänä. Ellei osakilpailu kohtaisesti muuta ilmoiteta. Alle 20-vuotiaiden venekuntien osanotto on ilmainen.

5 § 

Venekunta saa nimetä yhden varakipparin. Varakippari nimetään sitten kun venekunta sitä tarvitsee. Huom. Varakippari ei ole saanut toimia K-S Cupissa kipparina tai varakipparina toisessa venekunnassa.

6 §

Kilpailualueesta annetaan kartta, josta selviävät rajat ja sallitut rantautumisalueet.

 §

Kilpailukalat ja alamitat:

Hauki 55cm ("kunkuissa" 50cm, 5-kalaa kisa 60m), Ahven 25cm, Kuha 46cm, muut kalat 25cm.

Kertoimet määritetään kilpailukohtaisesti, ottaen huomioon kunkin järven kalasto. 

Lohikalat (Järvitaimen,-lohi ja Nieriä) eivät ole kilpailukaloja!

Kalat tuodaan punnitukseen osakilpailun säännöissä tai kilpailijakokouksessa erikseen ilmoitetulla tavalla. 

JOS punnitukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin yhden senttimetrin kalalle määrättyä vähimmäismittaa lyhyempi, kalastusasetuksen 19 §:n määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen tai kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen, johtaa koko tuloksen hylkäämiseen. 

Kalat tuodaan pyöreinä ja verestetään kurkkua katkaisematta.  Kilpailukalat mitataan yhteen puristetun leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Järjestäjä ei ole velvollinen punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaaKilpailun paremmuuden ratkaisee saaliin paino korotettuna painokerroinpisteillä. Kilpailija hyväksyy allekirjoituksellaan punnitustuloksen. Tasatuloksissa kilpailijat saavat sijoituksen mukaiset pisteet.

8 § 

Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu. Vieheiden ollessa vedossa on vapojen oltava telineissä. Heittouistelua harrastava venekunta hylätään ja suljetaan myös Keski-Suomi Cupin muista osakilpailuista. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja vapaa kohti kaksi (2) koukullista viehettä. Vieheen kiinnittäminen kiinteästi takilanvaijeriin tai kuulaan on kielletty. Plaanerikelkat on merkittävä selkeästi havaittavissa olevin lipuin. Täkyraksi on sallittu kaikissa osakilpailuissa ellei järjestävän seuran vesialueen osakaskunta sitä kiellä.

§ 

Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti kilpailun jälkeen punnituspaikalle, vaikka ei saisikaan saalista. Palauttamatta jättäminen johtaa kilpailualueella etsintätoimiin, joista venekunta on korvausvelvollinen.

10 §

Protestiaika on 15 minuuttia viimeisen punnitustuloksen jälkeen. Protestimaksu on 50 euroa, joka palautetaan protestin ollessa aiheellinen. Palkinnot jaetaan protestiajan jälkeen.

11 § 

Kilpailuun ja kalastukseen osallistuvilla 18-64 vuotiailla on kalastuksenhoitomaksu v. 2019 oltava suoritettuna!

12 § 

Cupin voittaja saa ilmaisen osallistumisen v.2020 K-S cupin osakilpailuihin!!!

13 § 

Kilpailija vastaa itse palkinnoista mahdollisesti aiheutuvista veroista ja muista kuluista.

 

Kilpailun järjestäjät:
Hankasalmen Kalamiehet ry.
Itä-Päijänteen Kalakaverit ry (I-PK)
Tyhjänpyytäjät/Keuruun TP ry
Jyvässeudun Uistelijat ry (JSU),                                                                                            

Puulan Uistelijat ry (PU) 

Joukkuekilpailu
Vuonna 2019 ei kilpailla joukkuekilpailussa vaan SM-kisoihin menevä joukkue valitaan henkilökohtaisessa kokonaiskilpailussa parhaiten pärjänneiden kesken. (Ensisijaisesti kokonaiskilpailun 1, 2 ja 3) Valittava joukkue edustaa Keski-Suomi Cupia vuoden 2020 SM-kisoissa.