Säännöt


Keski-Suomi Cup - Vetouistelu osakilpailusäännöt 2018
1 §
Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa Keski-Suomi-cupiin 2018 kuuluvissa osakilpailuissa. Tarvittavat tarkennukset ja lisäykset ilmoitetaan kilpailijakokouksessa.

2 § 
Kilpailusarja: Moottoriveto, saa myös soutaa, edellisvuoden 10 parasta käyttää sijoituksen mukaisia numeroita.Kilpailu on Keski-Suomi Cupin osakilpailu joka käsittää 7 eri osakilpailua joista 5 parasta tulosta huomioidaan cupin kokonaispisteisiin. Cupin 5 parasta pääsee SM-loppukilpailuun 2019 Imatralle. 

3 § 

Venekunta nimetään kipparin mukaan, miehistön lukumäärää ei ole rajoitettu. Kilpailussa käytetään Keski-Suomi Cupin omia kilpailunumeroita. Numerotarra on kiinnitettävä näkyvälle paikalle. Kilpailijoiden on noudatettava vesiliikennesäännöksiä, hyviä kalamiestapoja ja kilpailun valvojien antamia ohjeita. Kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan.

4 § 

Osanottomaksu 50 euroa/venekunta. Ennakkoilmoittautuneilla on oikeus harjoitteluun kilpailualueella kilpailua edeltävänä päivänä. Ellei osakilpailu kohtaisesti muuta ilmoiteta. Alle 20-vuotiaiden venekuntien osanotto on ilmainen.

5 § 

Venekunta saa nimetä yhden varakipparin. Varakippari nimetään sitten kun venekunta sitä tarvitsee. Huom. Varakippari ei ole saanut toimia K-S Cupissa kipparina tai varakipparina toisessa venekunnassa.

6 §

Kilpailualueesta annetaan kartta, josta selviävät rajat ja sallitut rantautumisalueet.

 §

Kilpailukalat ja alamitat:

Hauki 55cm ("kunkuissa" 50cm, 5-kalaa kisa 60m), Ahven 25cm, Kuha 46cm, muut kalat 25cm.

Kertoimet määritetään kilpailukohtaisesti, ottaen huomioon kunkin järven kalasto. 

Lohikalat (Järvitaimen,-lohi ja Nieriä) eivät ole kilpailukaloja!

Kalat tuodaan punnitukseen osakilpailun säännöissä tai kilpailijakokouksessa erikseen ilmoitetulla tavalla. Laissa mainitun alamittaisen kalan tuonti punnitukseen johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Yli sentin alamittaisen kalan tuonti punnitukseen johtaa koko tuloksen hylkäämiseen. Muutoin vain alamittainen kala hylätään.Kalat tuodaan pyöreinä ja verestetään kurkkua katkaisematta. Kala sekä sen niska tulee olla katkaisematon. Järjestäjä ei ole velvollinen punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa. Kilpailun paremmuuden ratkaisee saaliin paino korotettuna painokerroinpisteillä. Kilpailija hyväksyy allekirjoituksellaan punnitustuloksen. Tasatuloksissa kilpailijat saavat sijoituksen mukaiset pisteet.

8 § 

Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu. Vieheiden ollessa vedossa on vapojen oltava telineissä. Heittouistelua harrastava venekunta hylätään ja suljetaan myös Keski-Suomi Cupin muista osakilpailuista. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen (10) vapaa ja vapaa kohti kaksi (2) koukullista viehettä. Vieheen kiinnittäminen kiinteästi takilanvaijeriin tai kuulaan on kielletty. Plaanerikelkat on merkittävä selkeästi havaittavissa olevin lipuin. Täkyraksi on sallittu kaikissa osakilpailuissa ellei järjestävän seuran vesialueen osakaskunta sitä kiellä.

§ 

Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti kilpailun jälkeen punnituspaikalle, vaikka ei saisikaan saalista. Palauttamatta jättäminen johtaa kilpailualueella etsintätoimiin, joista venekunta on korvausvelvollinen.

10 §

Protestiaika on 15 minuuttia viimeisen punnitustuloksen jälkeen. Protestimaksu on 50 euroa, joka palautetaan protestin ollessa aiheellinen. Palkinnot jaetaan protestiajan jälkeen.

11 § 

Kilpailuun ja kalastukseen osallistuvilla 18-64 vuotiailla on kalastuksenhoitomaksu v. 2018 oltava suoritettuna!

12 § 

Koko K-S Cupin 2018 suurin yli 5kg hauki, yli 3kg kuha ja yli 0,5kg ahven palkitaan 400 euron palkinnolla!!

13 § 

Cupin voittaja saa ilmaisen osallistumisen v.2019 K-S cupin osakilpailuihin!!!

14 § 

Kilpailija vastaa itse palkinnoista mahdollisesti aiheutuvista veroista ja muista kuluista.

 

Kilpailun järjestäjät:
Hankasalmen Kalamiehet ry.
Itä-Päijänteen Kalakaverit ry (I-PK)
Tyhjänpyytäjät/Keuruun TP ry
Jyvässeudun Uistelijat ry (JSU),                                                                                           
Puulan Uistelijat ry (PU) 

Joukkuekilpailu
Vuonna 2018 ei kilpailla joukkuekilpailussa vaan SM-kisoihin menevä joukkue valitaan henkilökohtaisessa kokonaiskilpailussa parhaiten pärjänneiden kesken. (Ensisijaisesti kokonaiskilpailun 1, 2 ja 3) Valittava joukkue edustaa Keski-Suomi Cupia vuoden 2019 SM-kisoissa.