Kontaktet e mia

Adresa ime postare eshte:
Lagjja 1 Maji, Rruga Lufta e Vlores, Nr.7/1,
P.O. 9403,  Vlore, Albania
E-mail: aleksander.mita@gmail.com 
Web: https://sites.google.com/site/keshilltarijuaj