'השתלמות: פיתוח קהילת מובילי 'הקשר הרב-דורי


 

מפגשי ההשתלמות 

מס'

תאריך

יום

נושא

מרצה

1

14.11.07

16:00-19:15

הצגת התכנית, שלבי התקדמות ומודלים  ייחודים

תמי גרין, אורית טאטי

2

19.12.07

16:00-19:15

פיתוח כישורי הנחיה לתלמידים חונכים  

תמי גרין,  ספי זלצמן, אורית טאטי

3

2.1.08

16:00-19:15

בניית תכנית עבודה – מפגש וירטואלי

ספי זלצמן, אורית טאטי

4

27.2.08

16:00-19:15

תורת הראיון – תיעוד ממקור ראשון

ספי זלצמן, אורית טאטי

5

19.3.08

 

פיתוח תוצרים – מפגש וירטואלי

ספי זלצמן, אורית טאטי

6

14.5.08

16:00-19:15

מדדי הצלחה לתכנית + קשיים והתמודדות

תמי גרין, אורית טאטי

7.

04.6.08

16:00-19:15

הצגת יישומי התכנית, משוב  וסיכום שנת פעילות

תמי גרין, ספי זלצמן, אורית טאטי

רציונאל התכנית

מפגש ראשון

מפגש שני

מפגש שלישי

מפגש רביעי

מפגש חמישי

מפגש שישי

מפגש שביעי