אודות המיזם


 

תכנית הקשר הרב דורי הינה תכנית חינוכית ערכית המגשרת בין בני הגיל השלישי לבין בני הנוער והתלמידים באמצעות טכנולוגיית מתוקשבות וכלים ממוחשבים.

התוכנית מופעלת בשיתוף הפיקוח על אוריינות התקשוב ואוריינות המידע, מזכירות פדגוגית והמינהל למדע וטכנולוגיה.

 

בתכנית זו נפגשים התלמידים עם מבוגרים בני גיל הזהב, ומלמדים אותם, מיומנויות תקשוב בסיסיות תוך תיעוד זיכרונותיהם של המבוגרים

מטרת התכנית:

- צמצום פערים דיגיטליים בין הילדים למבוגרים

- קידום וטיפוח קשרי בית הספר עם הקהילה

- תיעוד ושימור המורשת הלאומית

 

מנשר התוכנית.PDF