Khatam Surah 83

                                                               [Surah 82] [Surah 84

Ulasan Surah AL MUTHAFFIFIIN (orang yang curang).

Surah ini terdiri atas 36 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Al Ankabuut dan merupakan surah yang terakhir diturunkan di Mekah sebelum hijrah.  “Al Muthaffifiin” yang dijadikan nama bagi surah ini diambil dari kata “Al Muthaffifiin” yang terdapat pada ayat pertama.
SUMBER;
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Muthaffifiin (1~36)
,      
[BS] http://al-benar.blogspot.com/2013/06/83.htmlComments