Nieuw project Den Hoye

In 2016 beslist Windroos vzw een ambitieus project op te starten, dat woongelegenheid op zelfstandige basis zal bieden aan personen met een mentale beperking. Ook zij hebben het recht hun eigen weg te gaan en alleen te wonen.

Er zal gezorgd worden voor een veilige omkadering en ondersteuning bij administratieve, psychosociale en organisatorische problemen.

Vraag meer informatie over het project door een E-mail te sturen naar jmcauwe@scarlet.be.

In afwachting van de concrete uitwerking van het nieuwe project wordt de zaal Den Hoye verhuurd voor feesten, vergaderingen, cursussen, ...

Meer info op www.denhoye.tk