Nieuw project Den Hoye

Windroos vzw beslist een ambitieus project op te starten met de bouw van een nieuw dagcentrum.

Door het naderende einde van de erfpacht en de staat van het gebouw in de Vlamingdam werd uitgekeken naar een andere locatie in de Brugse binnenstad.

We kregen een nieuwe erfpacht voor de grond en gebouwen van het vroegere parochiaal centrum Den Hoye, Predikherenrei 15 A, Brugge.
De site wordt gedeeld met Toontjeshuis vzw dat zorgt voor woningen.

Een indruk van het voorontwerp voor het dagcentrum vind je op

https://www.youtube.com/watch?v=RTSBDLE_83U

Voor meer informatie over het project: jmcauwe@scarlet.be.