بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كرمانشاه

دانشكده پزشكي

مركز آموزشي ـ درماني سينا

نيمه دوّم سال 1366 تا پايان سال 1382
دكتر حسين حاتمي، مدير گروه آموزشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري ۞


   
جناب آقاي سيّدعلي نكوئي زهرائي


استاد عاليقدر اخلاق و عرفان، جناب آقاي سيّدعلي نكوئي زهرائي۞، استاندار وقت كرمانشاه در سال وقوع همه‌گيري هپاتيت E كه با حمايت كامل، اجازه دادند مسائل و معضلات بهداشتي كرمانشاه را با ديد انتقادي از طريق صدا و سيما و مطبوعات محلي با مردم آن سامان، در ميان بگذاريم و همراه با نمايندگان مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي، تلاش كردند تا آب رودخانه قره سو را براي هميشه از چرخه منابع آب آشاميدني مردم كرمانشاه، خارج كنند و چاه‌هاي عميقي در اطراف فرودگاه كرمانشاه (دشت ده پَهن) را جايگزين آن نمايند ...  يادشان به خير و خدمات صادقانه شان مورد قبول درگاه الهي.     

http://farnews.ir/317/


استاد عاليقدر جناب آقاي كامران سعادت۞، مدير محترم مسئول روزنامه باختر، طي دوره همه‌گيري هپاتيت E تا پايان سال 1382 كه اينجانب افتخار حضور و خدمت در كرمانشاه را داشتم همواره بخشي از صفحات نشريه باختر را كه در آن زمان به صورت هفتگي منتشر مي‌شد به امر اطلاع رساني و آموزش بهداشت به مردم كرمانشاه، اختصاس مي‌دادند... يادشان به خير و خدمات ارزنده شان مورد قبول درگاه الهي 

  
   
حضرت آيت الله زرندي (ره)۞، امام جمعه فقيد كرمانشاه كه نقش بارزي در نهادينه كردن «بهداشت معنوي» و حتي بهداشت جسمي، رواني و اجتماعي در آن استان، ايفاء نموده و علاوه بر توصيه‌هاي بهداشتي، اجازه مي‌دادند گاهي پيام‌هاي بهداشتي مورد نياز و بويژه اطلاعات و پيام‌هاي بهداشتي مرتبط با آلودگي آب و كنترل همه گيري هپاتيت را از طريق تريبون نماز جمعه، به مردم كرمانشاه ابلاغ كنيم. روح ملكوتي آن بزرگوار، در جوار رحمت حق. 


   اولين همه گيري و نوپديدي هپاتيت E در كرمانشاه سال 70-1369      ۞

اوّلين و دوّمين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري كرمانشاه       ۞   

  در بالين بيماران عفوني و تب‌دار (بعضي از بحث‌هاي باليني 82-1366)  ۞   

 كتاب و اسلايدهاي بيوتروريسم و دفاع بيولوژيك                                ۞


بانك اطلاعاتي الكترونيكي اپيدميولوژي و كنترل بيماري‌ها  
  الف ـ اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي واگير (برنامه‌هاي دو دهه قبل)     https://sites.google.com/site/kermanshahhepatitis/public-health-congress/CONGBEH2-B2.pdf 
 ب ـ اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي غيرواگير (برنامه‌هاي دو دهه قبل)   https://sites.google.com/site/kermanshahhepatitis/public-health-congress/CONGBEH2-B2.pdf 
   ج ـ دستورالعمل‌هاي مبارزه با بيماري‌ها  (برنامه‌هاي دو دهه قبل)        https://sites.google.com/site/kermanshahhepatitis/public-health-congress/CONGBEH2-B2.pdf

8