beleidsplan 2012-2016

In het najaar van 2011 is er, op verzoek van de kerkenraad, een commissie in het leven geroepen om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de jaren 2012 tot en met 2016.
Na enige brainstormsessies en een enquête onder gemeenteleden, tijdens de gemeenteavond van 27 januari 2012, heeft de commissie alle informatie verwoord en gebundeld. Een conceptversie werd besproken tijdens de kerkenraadsvergadering van 11-04-2012. Enkele wijzigingen zijn daarna doorgevoerd en het geheel is goedgekeurd tijdens de vergadering van de kerkenraad dd. 2 mei 2012.
 
Het resultaat is dit document, bestaande uit
• Inleiding,
• Visie,
• Profiel,
• Programma,
• Middelen,
• Communicatie en
• Afsluiting
Met name de visie is opgebouwd uit de suggesties zoals die uit de enquête naar voren zijn gekomen.
Ċ
Kerk van Almen,
4 jun. 2012 13:02