מאמרים

1. אל חברת 'מרבי ההשכלה בישראל' - מאמר זה, שפורסם ב'הלבנון', כה תמוז תרל"ב, 31.7.1872, הוא מאמר תגובה לקול קורא של 'חברת מרבי ההשכלה בישראל'. במאמר הרב מוהליבר סוקר לראשונה את היחס הראוי, לדעתו, בין תנועת ההשכלה והאמונה היהודית. מאמר זה הוא מעין הקדמה לנושא, שפותח על ידי הרב מוהליבר בשני המאמרים הבאים שפרסם ב'הלבנון' - "היראה וההשכלה" ו"אושר האדם".

2. היראה וההשכלה - במאמר זה מנתח הרב מוהליבר את היחסים בין תנועת ההשכלה החילונית לאמונה הדתית היהודית. המאמר פורסם בעיתון "הלבנון"  בשני חלקים - הראשון בתאריך ד' כסליו תרל"ג (4.12.1872), והשני ביא' כסליו תרל"ג (11.12.1872). פורסם בשנית על ידי הרב מיימון בכתב העת 'סיני', חוברת ג, עמ' יח-כה, בשינויי נוסח קלים. הנוסח המפורסם כאן הוא הנוסח המקורי שפורסם ב"הלבנון", עם הערות על שינויי נוסח ששינה הרב מיימון. נערך והועלה לאתר קרן זווית בכו אדר תשע"ג, 8.3.2013.

3. אושר האדם - פורסם בכתב העת "הלבנון" בארבעה חלקים - הראשון בתאריך כ"ד בשבט תרל"ד (11.2.1874), השני בא' אדר תרל"ד (18.2.1874), השלישי בח' אדר (25.2.1874), והרביעי בטו' באדר (בשושן פורים, 4.31874). נערך והועלה לאתר קרן זווית בכו אדר תשע"ג, 8.3.2013.

4. מטרת נסיעתי לארץ הקודש - מאמר זה נכתב על ידי הרב מוהליבר בתום ביקור שערך בארץ ישראל, כראש משלחת שנשלחה מטעם "חובבי ציון" בשנת תר"ן (1890).חלקו הראשון של המאמר מציג את השקפתו הציונית של הרב מוהליבר, וחלקו השני הוא דין-וחשבון על המצב בארץ שנגלה לעיני הרב מוהליבר בביקורו.
ראה תיאור של ביקור זה ב: "ציוני דרך", כתב עת לתולדות מזכרת בתיה מיום היווסדה עד ימינו, בהוצאת המדרשה למורשת הציונות, גליון מספר 17, ערב חג השבועות תשס"ח, 8.6.08, עמ' 2. 

5. ברכה לבאי הקונגרס הציוני הראשון - דברים ששלח הרב מוהליבר עם נכדו לקונגרס הציוני הראשון, שהתכנס בבאזל בשנת תרנ"ז (בתאריכים א-ג אלול, 29-31.8.1897).

6. צוואתו של הרב מוהליבר - מכתב של הרב מוהליבר על ה"קאלאניאל-בנק" של התנועה הציונית, ועל התנועה הציונית בכללה. המכתב נכתב יום לפני מותו של הרב מוהליבר, ופורסם כצוואתו.
Comments