"תורה מה תהא עליה? הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד"

(קידושין סו ע"א)

 

 

אתר "קרן זווית" מבקש להיות במה לספרים ומאמרים של הוגי הציונות הדתית.


האתר בבנייה.