Στοιχεία Επικοινωνίας

Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
Λέκκα 12
Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103220394 (πρωί- απόγευμα, κύριος Σταύρος Παππάς)
Fax: 2103232543
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): kerasovopogoniou@gmail.com
Παρατήρηση

Για να εγγραφείτε στην παρούσα ιστοσελίδα, ώστε να μπορείτε να αναρτάτε απευθείας ειδήσεις, σχόλια ή φωτογραφίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα διαχείρισης στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Απαραίτητα στοιχεία: κατά προτίμηση λογαριασμός google (gmail) ή (εναλλακτικά) λογαριασμός Facebook και αντίστοιχο e-mail ή λογαριασμός Twitter και αντίστοιχο e-mail.