K E P - klub Ekonomskog pokreta

Novopazarska 10, BEOGRAD    tel. +381 11 243 06 22   +381 11 243 87 97 

e-mail: kepdragas@gmail.com

   

                                                                                                   o nama... dešavanja... biznis... prezentacije... www.dragas.biz

Ekonomski-pokret-bordo.gif

 

 

                 Branko Dragaš

 

Osnivač i predsednik

               Ekonomskog Pokreta

 

Osnivač

                    Kluba Ekonomskog Pokreta

Biografija
Rođen 15.12.1959. godine u Zemunu.

Ekonomski fakultet smer "Ekonomska teorija" završio 1982. godine u Beogradu.

Bankar od 1984. godine. Radio u državnoj banci na tržištu novca. Razvio posao do 100 miliona DEM mesečnog obrta kapitala.

Godine 1987. ukazuje na pogrešnu politiku režima i javno nastupa protiv njega.

Godine 1989. prinuđen je da napusti državnu banku zbog političkih pritisaka.

Godine 1989. učestvuje u formiranju opozicije u Srbiji.

Godine 1990. postaje predsednik prve privatne banke u Istočnoj Evropi - KARIĆ BANKE i za dve godine stvara profitabilnu i modernu instituciju koja tržišno posluje.

Piše i nastupa u srpskoj javnosti zalažući se za uvođenje kapitalizma, berze i tržišne privrede.

Od 1990. godine finansira i pomaže demokratsku opoziciju u Srbiji.

1990. Učestvuje u formiranju Beogradske berze.

1990. Savetuje vladu Ante Markovića oko razvoja finansijskih tržišta i uspostavljanje modernog bankarskog sistema.

Godine 1992.g. napušta KARIĆ BANKU zbog neslaganja sa vlasnicima banke.

Godine 1992.godine, uz pomoć privatnih preduzetnika, sa grupom saradnika osniva CREDIBEL BANKU. Zahvaljujući dobroj postavljenoj strategiji i profesionalnom nastupu Credibel banka stiče veliku popularnost.

Od 1992. godine osniva firme u svim istočnoevropskim zemljama i posreduje u plasmanu kapitala sa razvijenih tržišta.

Bio je konsultant u mnogim istočnoevropskim kompanijama i vladama u procesu tranzicije.

1992. Na poziv predsednika države Dobrice Ćosića napisao ekonomski program za ekspoze premijera Milana Panića. Učestvovao u finansiranju kampanje Milana Panića.

1992. Organizovao u Beogradu obeležavanje 100 godina rođenja Miroslava Krleže.

1992. Osnovao i finansirao alternativnu školu „Credibel škola“ , koja je kasnije postala BOŠ Beograd.

1992. Osnivač i finansijer ginekološke klinike “Devana”.

1992. Osnivač izdavačke kuće TERSIT, koja je izdala nekoliko stotina naslova.

1992/1993. Donator je i osnivač mnogih projekata iz srpske kulture kao što je fond "Borislav Pekić", fond “Radovana Samardžića” i “Stanislava Vinareva” i učestvovao u finansiranju mnogih nacionalnih projekata iz oblasti nauke i kulture.

1992-1995. Vlasnik više od 20 preduzeća iz različitih oblasti u Srbiji i isto toliko u zemljama EU, SAD, Kanadi, Kini, Honkongu, Kipru i svim zemljama u Istočnoj Evropi.

1995. Pokušao da osnuje za prognane iz Hrvatske farmu-kibuc u selu Saranovo kraj Topole - projekat prekinut nasilno u izgradnji.

1990-1996. Finansirao obnovu mnogih manastira i crkava po Srbiji.

1990-1996. Finansirao mnoge opozicione medije u Srbiji ili direktno učestvovao u njihovom pokretanju.

1990-05.10.2000. Zabranjivan od strane režima kao ideolog kapitalizma, pa je održao bezbroj predavanja i nastupa na tribinama i lokalnim medijima.

Odbija ponude režima da se uključi u politiku.

Početkom 1996. godine, zbog opozicionog delovanja, posle silnih pritisaka, režim uništava Credibel banku.

Aprila 1996. godine osnovao portfolio-menadžersku firmu KONDEL.

U periodu od 1997. - 2001. godine objavljuje nekoliko romana i drama.

Bavi se publicističkim radom i ukazuje na katastrofalne posledice režima po srpsko društvo.

U NATO intervenciji 1999. godine 3 meseca proveo na topovima PVO.

Povratkom sa ratišta, jula 1999. godine sa grupom svojih prijatelja, stručnjaka iz različitih oblasti, sačinio Program za spas Srbije. To je sveobuhvatni predlog političkih i ekonomskih promena koje treba izvršiti u državi.

Posle demokratskih promena, oktobra 2000. godine, na poziv premijera Srbije, obišao u 100 dana privredu Srbije i predložio način rešavanja nagomilanih problema.

2001. U februaru mesecu razišao se sa premijerom Zoranom Đinđićem zbog različitog viđenja koncepta reformi u Srbiji.

2001. Prvi otpočeo kritiku nametnutog neoliberalnog koncepta i ustao protiv sprovođenja šok-terapije, tvrdeći da će taj koncept uništiti srpsku privredu.

2001. Predložio održavanje Okruglog stola o pravcima razvoja društva na kome bi se sučelile različite koncepcije u javnoj raspravi pred građanima Srbije.

2001. Novi režim zabranjuje sve nastupe u državnim medijima.

2001. Objavljuje 05.10. sa grupom autora kritiku neoliberalizma u Srbiji u knjizi „KUDA IDE SRBIJA?“ .

Godine 2003.g. osnovao udruženje privrednika Privredna snaga Srbije - PSS.

Decembra 2003.g. bio je nosilac liste na parlamentarnim izborima Privredna snaga Srbije (PSS) i dijaspora – kao grupa građana osvojili – 14.113 glasova.

Ponudio građanima Srbije Novi ekonomski program i Vladu nacionalnog spasa za pokretanje privrede.

Juna meseca 2004.g. osnovao UMA – Udruženje malih akcionara Srbije. UMA Srbije je od juna 2004 - marta 2007. udružila preko 170.000 akcionara u preko 1100 preduzeća, raskinula je ugovore u više od 320 preduzeća, podigla cene akcija na berzi u više od 300 preduzeća i održala više od 3000 predavanja širom Srbije.

Novembra 2004. godine postao menadžer Opštine Trstenik.

2005. U julu mesecu osnovao EKONOMSKI POKRET - udruženje građana koje ima politički i ekonomski program za spas Srbije i koje se priprema za izbore 2009-2012.

2001-2006. Traje kontinuirana zabrana od strane režima, uprkos tome što zastupa 130.000 akcionara ili ljudi koji su trebali da dobiju akcije ili one čije su akcije preotete.

2006. februara meseca osniva konzorcijum Mivela kao udruženje građana za otkup većinskog paketa akcija fabrike vode mivela. To je prvi pokušaj da građani Srbije putem konzorcijuma otkupe strateška preduzeća.

Maj 2007 - ekonomski konsultant Srpske narodne stranke u Crnoj Gori.

Nije član nijedne stranke.

Živi i radi u Beogradu.

 
 
© 2004