A projekt

Pályázati azonosító:
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0083


Projekt címe:
Röntgen berendezések beszerzése a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben 


Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Luminczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.
Telefon: 96/596-500

Támogatási összeg:
169 787 680,-Ft

A projekt időtartama:
2015.09.04-2015.12.31.

A támogatás intenzitása:
100 %

Projekt rövid bemutatása:
A projekt keretében a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet két darab röntgen berendezésének cseréjére kerül sor új röntgen berendezések szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezések selejtezésével, leszerelésével, elszállításával, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzésével. A pályázati konstrukció révén a kórház 1 db panoráma röntgen berendezés és 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzését tervezi, melyek a korábbinál korszerűbb technológia alkalmazása mellett mérésekkel alátámasztottan bizonyítottan csökkenteni fogják a kórház eddigi energiafelhasználását, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását. A projekt keretében a pályázati felhívás előírásainak megelelően került kiválasztásra a feltételes közbeszerzési eljárást lefolytató közbeszerzési szakértő. A közbeszerzési eljárás a fent említett két eszköz beszerzése tekintetében eredménnyel zárult. A feltételes szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a Támogatói Okirat megkötésre kerül. A megvásárolandó panoráma röntgen berendezés (terméktípus: NewTom Giano) bruttó egységára 13.068.300 Ft, míg a digitális felvételi és átvilágító röntgen berendezés (terméktípus: APELEM SAS, OPTIMA) bruttó egységára 153.035.000 Ft. A kórház két helyszínre tervezi a röntgen berendezések telepítését és működtetését. A panoráma röntgen berendezés a kórház rendelőintézeti egységébe kerül, míg a digitális felvételi és átvilágító röntgen berendezés az intézmény tüdőgondozó részlegét hívatott korszerűsíteni. A projekt keretében a jogszabály által előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására 3 megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező külső cég megkeresésére került sor, az általuk benyújtott árajánlatok megtalálhatók a mellékletek között. A projektmenedzsment tevékenységet a kórház saját munkatársai megbízási szerződés keretében látják el.