Tündérsíp. Weöres Sándorról (1983)
Az első versektől és első kötetektől a Psychéig követi lépésről lépésre   Weöres költészetét. Sok dokumentummal, sok verselemzéssel. Elsősorban nem életrajzi, hanem költészetesztétikai érdekű értekezés.