Kracht & Vlugheid
Christelijke Gymnastiekvereniging "Kracht & Vlugheid" Rotterdam is opgericht op 
1 oktober 1924. Één van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen 
en doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van de 
gymnastiek in welke verschijningsvorm dan ook in Rotterdam en de directe 
omgeving daarvan. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie (KNGU), één van de grootste sportbonden in Nederland.
 
Meer over onze doelstellingen, overige bepalingen en dergelijken kunt u lezen 
in onze statuten en huishoudelijk reglement.
  

 
   klik hier