Bestuur


Het bestuur wordt gevormd door:
  • Voorzitter : Rachel Stolk
  • Secretaris : Ina Hubregtse
  • 2e Secretaris : Maya Pape 
  • Penningmeester : Izak Stolk
  • 2e Penningmeester: Ina Wiekart-Jager
  • Wedstrijdzaken: Laurens van Sebille

Het bestuur vergadert elke 6 weken. Heeft u vragen of opmerkingen die u wilt voorleggen aan het bestuur, dan verzoeken wij u deze te melden bij het secretariaat. Contact gegevens kunt u vinden onder Contact.


Ledenvergadering

Elk jaar vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (J.A.L.) plaats. Ieder lid wordt hier via een brief, en via een aankondiging op deze site voor uitgenodigd. Tijdens de J.A.L. worden diverse verslagen behandeld, zoals het jaarverslag van de Technische commissie, het financieel jaarverslag enz. Ook kan het bestuur diverse zaken ter goedkeuring voorleggen aan de vergadering, zoals bijvoorbeeld een verhoging van de contributie of een wijziging in het huishoudelijk regelement.

Het bestuur nodigt u uit voor onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op 23 april 2018. Op onderstaande link vindt u de uitnodiging inclusief agenda voor deze vergadering.

 

Op onderstaande link vindt u verslagen en de concept notulen van de J.A.L. gehouden op 17 juni 2017.