Algemene gedragsregels

   -  Wij zijn een christelijke gymnastiekvereniging en dragen dat ook uit in ons handelen.
   -  Wij hebben respect voor elkaar. Vloeken en schelden wordt niet geaccepteerd.  Elk individu is gelijkwaardig.

We luisteren naar elkaar en benaderen elkaar positief.

   -  We geven elkaar complimenten.

We zijn eerlijk en open naar elkaar.

We blijven van elkaar af.

-  We blijven van de spullen van een ander af.

-  We helpen elkaar als dat nodig is.

-  We beoordelen niemand op zijn of haar uiterlijk.

-  We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.

-  We spreken alleen Nederlands in de zaal.