Ημερολόγιο σεμιναρίων

Τα σεμινάρια είναι ποικίλης θεματολογίας και διοργανώνονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών ανήκει στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ.