Welkom op de site over de valkuilen van kennis & wetenschap

OVER DEZE SITE

Dagelijks worden we geconfronteerd met tal van beweringen over de werkelijkheid. Sommige van die beweringen lijken absurd en andere schijnen evident.

Op deze site plaatst de filosoof Ron Ritzen enkele kanttekeningen bij kennistheoretische en wetenschapsfilosofische aspecten rondom die absurde of evidente beweringen.

En mocht u het niet eens zijn met mijn schrijfsels, dan kunt u altijd nog uitgaan van het motto van de filosoof Descartes: "er is niets zo absurd of de een of andere filosoof heeft het wel beweerd".

  
  
Subpagina''s (1): [Zonder titel]
Comments