EHBO: oost & west

EHBO: waar het Oosten en het Westen elkaar ontmoeten.

2015-03-08: Eerste hulp bij een bloedneus