Welcome





________________________________________

High quality Cairn Terrier Breeding in Sweden since 1976

Innehavare av Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett - den mest hedersvärda utmärkelsen inom svensk hundavel
Holder of the Swedish Hamilton plaque - the most prominent award within Swedish dog breeding



Besök oss på Facebook! Sök på "KENNEL TRIBUN" eller gå till www.facebook.com/kenneltribun och du hittar oss!
(Du behöver inte själv vara medlem på facebook för att gå in på sidan)

Visit us on Facebook! Search for "KENNEL TRIBUN" or go to www.facebook.com/kenneltribun and you will find us!
(You don't have to be a facebook member in order to enter the page)


https://www.facebook.com/kenneltribun


____________________________________________________________________________________


https://www.skk.se/sjalvklart


____________________________________________________________________________________

Swedish, Danish, Norwegian, Nordic, International Champion, Norwegian Winner 2015 
TRIBUNS EARL GREY at Crufts 2016 photo by Brigitte Erni 




 

Fröken Sally Elfvin, Tribuns Paradise Passion, på semester i Bohuslän



 Ewas Mobil
Ewa's cell phone number:
+46 723 89 20 23

ewa.soderwall@gmail.com


 

https://www.facebook.com/kenneltribun
Louise




lou.dufwa@gmail.com

ą
Louise Dufwa,
Feb 26, 2018, 5:45 AM
Comments