סיכום כנס שנתי 2013
 מושב ראשון- מושב מליאה להרחבה

 מושב שני - מושבים מקבילים:
-  הורות מודעת להרחבה
- בחדר הטיפולים להרחבה
היבטים חינוכיים במאה ה-21 להרחבה
- רפואה ופרא-רפואה להרחבה

הרצאתה של ד"ר איריס מנור-הפרעת קשב וחברים אחרים


הרצאתו של ד"ר גיל מאור-יעד ההכלה, מציאות או דימיון?


 

הרצאתו של ד"ר יוסי לזר-הפרעת קשב לא מכה משמיים


הרצאתו של מר ערן סנדל- יישום תוצאות בדיקת ה- MOXO


הרצאתה של גב' שרון שני - שפה סנסומוטורית, כשילדים זזים ופועלים


ד"ר שרון גילת יחי"א - לקראת כיתה א', מוכנות וקשיים


הרצאתו של מר יששכר עשת - טיפול בילדים מארגז הכלים הקוגנטיבי-התנהגותי

Comments