Županijsko natjecanje iz kemije

objavio 13. ožu 2015. 13:58 Anita Ksi

Županijsko natjecanje iz Kemije - 1. razredi

br.

Ime i prezime učenika/ce

škola

mentor

bodovi

ljestvica

1.

IVAN  MIHOVILOVIĆ

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

41.

1.

2.

FRANJO  MIKIĆ

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

40.50

2.

3.

MIHOVIL  MOŠKUN

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

38.

3.

4.

MARKO  BRAJAK

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

35.75

4.

5.

ANTONIO  LJULJ

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

35.

5.

6.

MIHAEL  ŠTEFANAC

Gimnazija - OG

Ivanka  Lesić

34.75

6.

7.

KRUNOSLAV  STAVLJENIĆ

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

33.25

7.

8.

SVEN  GOJSOVIĆ

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

30.

8.

9.

LANA  ČORAK

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

26.50

9.

10.

IVANA  KRIVAČIĆ

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

24.25

10.

11.

IVAN  ĆEŠKIĆ

Gimnazija - KA

Ivana  Huljev

20.75

11.

 

Županijsko natjecanje iz Kemije - 2. razredi

br.

Ime i prezime učenika/ce

škola

mentor

bodovi

ljestvica

1.

MATEJ  TESTEN

Gimnazija - KA

Anita  Grabovac

27.5

1.

2.

MAJA  DRAGANJAC

Gimnazija - KA

Anita  Grabovac

22.5

2.

3.

NIKOLA  PETROVIĆ

Gimnazija - KA

Anita  Grabovac

19.5

3.

4.

MARIJA  ŠKARJAK

Gimnazija - KA

Anita  Grabovac

17.

4.

 

Županijsko natjecanje iz Kemije - 3. razredi

br.

Ime i prezime učenika/ce

škola

mentor

bodovi

ljestvica

1.

NIKA  MARTINOVIĆ

Gimnazija – KA.

Jasminka  Žiža

18.

1.

2.

IVANA  MANCE

Gimnazija – OG.

Ivanka  Lesić

16.

2.

3.

IVANA  GOLEK

S.Š. - Slunj

Ivanka  Božičević

13.

3.

 

Županijsko natjecanje iz Kemije - 4. razredi

br.

Ime i prezime učenika/ce

škola

mentor

bodovi

ljestvica

1.

JOSIP  DRAŽENOVIĆ

Gimnazija - KA

Jasminka  Žiža

48.8

1.

2.

MARIN  VOLARIĆ

Gimnazija - KA

Jasminka  Žiža

32.3

2.

3.

TOMISLAV  SABLJARIĆ

Gimnazija - KA

Jasminka  Žiža

30.6

3.

4.

LORENA  OREŠKOVIĆ

Gimnazija - KA

Jasminka  Žiža

30.3

4.

5.

FILIP  FRANJKOVIĆ

Gimnazija – OG.

Ivanka  Lesić

25.3

5.

6.

MONIKA  VAŠKO

Gimnazija - KA

Jasminka  Žiža

24.9

6.

7.

ANTUN  LIPŠINIĆ

Gimnazija - KA

Jasminka  Žiža

18.4

7.

Comments