Korisne poveznice

Ovo su samo neke od nama važnih i korisnih poveznica ....

Prikazuje se 28 stavki
VrstaPoveznicaPotpuni naziv
Poredaj 
 
Poredaj 
 
Poredaj 
 
VrstaPoveznicaPotpuni naziv
korisne poveznice Gimnazija Gimnazija Karlovac 
korisne poveznice AZOO Agencija za odgoj i obrazovanje 
korisne poveznice NCVVO Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja:  
korisne poveznice Prijava Prijava za stručne skupove  
korisne poveznice voditelji ŽSV Stručni skupovi i voditelji ŽSV 
korisna poveznica Kemija web Portal Kemija 
korisna poveznica HKD Hrvatsko kemijsko društvo 
korisna poveznica e-škola e-škola kemije:  
korisna poveznica facebook HKD Hrvatsko kemijsko društvo / facebook:  
korisna poveznica  PMF/ Kemija  PMF/ Kemijski odsjek:  
korisna poveznica HPD Hrvatsko prirodoslovno društvo  
korisna poveznica HDBMB Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju 
korisna poveznica AMPEU Agencija za mobilnost i programe EU 
korisna poveznica EUKMZ Europsko udruženje za kemijsku i molekularnu znanosti:  
korisna poveznica PR Prirodno roditeljstvo 
korisna poveznica M.Z.O.S. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
korisna poveznica MUČPK Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju:  
korisna poveznica ACS UMA ACS Ured međunarodnim aktivnostima 
korisna poveznica HDKIT Hrvatsko društvo kemijskih inžinjera i tehnologa 
korisna poveznica ADK Američko društvo kemičara 
korisna poveznica EFMK Europska federacija za medicinske kemije 
korisna poveznica KDPZ Kemijska dostignuća na području znanosti 
korisna poveznica MK Medicina i Kemija - web 
korisna poveznica MFZ Medicinski fakultet - Zagreb  
korisna poveznica MFS Medicinski fakultet - Split  
korisna poveznica IUP Interaktivno učenje – Pametnica 
korisna poveznica MFR Medicinski fakultet - Rijeka  
korisna poveznica TWiter  
Prikazuje se 28 stavki