Županijska stručna vijeća

Županijsko stručno vijeće iz kemije

objavio 21. lis 2009. 17:58 Anita Ksi   [ ažurirano 29. lis 2012. 09:39 ]

U subotu,  20. listopada 2012., u prostorijama Gimnazije Karlovac održao se zajednički susret  Županijskog stručnog vijeća iz kemije s novom voditeljicom Jasminkom Žižom, Županijskog vijeća kemije osnovnih škola s voditeljicom  Snježanom Protulipac i  Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije s voditeljicom Sanjom Penić.  Susretu se odazvao veliki broj nastavnika i učitelja, a kako je ovo bio prvi Županijski 
aktiv kemičara s novom voditeljicom, posebnu radost pričinila je posjeta više savjetnice 
mr. Olgice Martinis.  
Prvi predavač bio je   mr.sc. Žarko Vrdoljak  koji nas je izvjestio o skladištenju i čuvanju kemikalija u školskim uvjetima te označavanju kemikalija (CLP uredba).  

Svakome tko u kemijskom laboratoriju rukuje kemikalijama zajedno s učenicima zna kako je to odgovoran i zahtjevan posao.  Pravilno skladištenje, čuvanje ali i označavanje kemikalija je imperativ za sigurno provođenje nastave kemije.  Postoje brojni zakoni koji određuju ove aktivnosti:
PROPISI ZA ONE KOJI RADE S KEMIKALIJAMA  (OBRAZOVNE USTANOVE)
1.  Zakon o kemikalijama (Narodne novine br.150/05)  2.  Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (Narodne novine br.64/11).
3.  Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom,prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili korisne opasne kemikalije (Narodne novine 68/07).
4.Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstveno istraživačke svrhe (Narodne novine br.148/99).

Navedeni propisi će se morati uskladiti s propisima EU koji su mnogo detaljniji, definiraniji 
i rigorozniji.  Savjetnica se iznenadila kada je vidjela kako sam  već izradila plakat s novim europskim oznakama za kemikalije.
Trebat ćemo u narednom periodu u napraviti registar novih oznaka koji će sadržavati i upute za rukovanje s navedenom kemikalijom kao i mjere zaštite i postupanju u slučaju nezgode s navedenom kemikalijom.  Utome će nam pomoći slijedeća stranica:  www.htz.hr  koja sadrži STL registar, deklaracije i upute.
Svaka škola mora pripremiti:
1.  Odrediti odgovornu osobu (zadužena za suradnju s inspekcijom i drugim 
      odgovornim službama)

2. Osigurati posebnu prostoriju za smještaj i čuvanje kemikalija.
3.  Uprostoriji do 50 m2 opasne kemikalije pohraniti u točno definiranom sigurnosnom 
      ormaru s ventilacijskim sustavom.
4.  Osigurati zaštitna sredstva (PVC pregača, zaštitna kuta, zaštitne rukavice, zaštitne 
      naočale, zaštitni štitnik za cijelo lice).

      Zaštitna sredstva moraju zadovoljavati STL.  Motaju biti istaknute oznake upozorenja
      ili na sigurnosnim ormarima ili na vratima prostorije u kojoj su kemikalije.  Do ulaska 
      Hrvatske u EU  ove upute trebale bi biti provedene u praksu škola. 

Viša savjetnica  Olgica Martinis  predstavila je sadržaj priručnika"Toksikologija  u učionici" koji je u izradi.  Uputila nas je na stranicu chemicals@unep.org  koja sadrži edukativne animirane filmiće ekološke tematike koji su interesantni učenicima.  Izvjestila 
nas je o narednim međužupanijskim, državnim skupovima, te Kongresu kemičara u Splitu s početkom 8. studenog 2012.  Najavila je kako pripravnici, mentori,savjetnici i oni koji se spremaju to biti trebaju održati ogledne satove na Županijskim aktivima, ali kako taj poziv vrijedi za sve nastavnike koji se trebaju uključiti u rad vijeća. "Pripremanje za nastavu je nužnost, 
priprema služi vama a treba sadržavati osim isplaniranih aktivnosti učenika i nastavnika 
i ishode nastavnog sata"
,  obrazložila je savjetnica.   Jednako tako ishodi učenja trebaju biti istaknuti i za svaku nastavnu cjelinu u godišnjem planiranju rada.  Potrebno je na škloskim stručnim vijećima izmjenjivati iskustva u radu, mijenjati ono što nije dobro, ujednačiti ciljeve, ishode rada, a onda na Županijskim vijećima izmjenjivati dogovorena načela i način rada sa drugim školama.

Pedagoginja Medicinske škole u KarlovcuLada Purgar  održala je inspirativno predavanje na temu  "Mladi i rizično ponašanje;  rano prepoznavanje simptoma rizičnog ponašanja kod djece i mladih - Depresija i suicid"
Vrlo često kod mladih ali i starijih osoba potreban je tek "okidač" kako bi se pokrenula lavina akumuliranog stresa i depresije.  
Okidač može biti smrt bliske osobe, raskid ljubavne veze ili neki drugi iznenadni događaj. Nastavnici, a posebno razrednici trebaju moći razlikovati simptome depresije koji se očituju često u promjeni raspoloženja, ponašanja, nemogućnosti funkcioniranja u svakodnevnici itd. Nastavnik je dužan i obavijestiti mjerodavne službe u školi o uočenim problemima učenika. Svakako je najučinkovitije raditi na prevenciji odnosno na satovima razrednika raditi radionice koje povećavaju samopoštovanje, pomažu učenicima da artikuliraju eventualne probleme i zatraže pomoć razrednika ili druge odgovorne odrasle osobe iz kruga škole i obitelji.  I odrasli često trebaju pomoć u svakodnevnim duhovnim i emocionalnim previranjima.
Informirala sam kolege kako programe za odrasle vodi  prof. drTomislav Ivančić

Antun Milinković  nastavnik biologije u Gimnaziji Karlovac je pripremio izvješće o proteklom kongresu biologa, te su on i voditeljica aktiva iznijeli najvažnije teme i predavače koje su imali prilike vidjeti i poslušati na kongresu.

Izvješća sa stručnih skupova kao i najvažnija zbivanja u našoj školi na području kemije 
i biologije možete vidjeti na ovoj novo pokrenutoj WEB stranici: 
https://sites.google.com/site/kemijaga/ 
Vrijeme je proteklo u ugodnoj, kolegijalnoj atmosferi uz druženje i razgovor.

                                                                                                          Anita Grabovac, prof.

Izvješće sa Stručnog vijeća kemije Karlovačke županije
održanog  20.listopada 2012.,  u  Gimnaziji  Karlovac

Prisutno 10 nastavnika

Dnevni red:

       1. Uvodna riječ mr.sc. Olgice Martinis, više savjetnice i predstavljanje nove voditeljice ŽSV iz   
            kemije za srednje škole Jasminke Žiža, prof. savjetnik

       2. Zakon o kemikalijama: Skladištenje, čuvanje i označavanje kemikalija u školskim uvjetima 
            (Žarko Vrdoljak,mr.sc. )

        3. Rano otkrivanje emocionalnih teškoća, rizika pojave poremećaja u ponašanju i suicidalnog
             rizika djece i mladih  
( mr.sc. Lada Purgar Butala)

        4.Izvještaj sa 11. biološkog kongresa u Šibeniku  (A.Milinović,prof. i J.Žiža,prof.savjetnik)

     5.Različito

1. U uvodnom dijelu sve prisutne pozdravila je novoimenovana voditeljica ŽSV nastavnika

    kemije Jasminka Žiža, prof.savjetnik. Prisutnima se sa nekoliko pozdravnih riječi obratila i

    mr.sc. Olgica Martinis  viša savjetnica.

2. Mr.sc.Žarko Vrdoljak upoznao je prisutne članove vijeća  sa novim zakonima o 

   skladištenju, čuvanju i označavanju kemikalija.Svaka kemikalija treba imati sigurnosno

   tehnički list, deklaraciju i upute o rukovanju..Nastavnici bi trebali napraviti  registar  o 

   kemikalijama. Nastavnici koji upotrebljavaju kemikalije trebaju se zaštiti

   rukavicama,vezivom za lice i pregačom.U učionici mora stajati i plakat sa uputama o 

   pružanju prve pomoći, kao i novi pikogrami kojima se označavaju

   kemikalije(zapaljivost,otrovnost i sl.) Iste oznake moraju biti i na sigurnosnom ormaru za

   kemikalije.Prezentirana nam je i jedna verzija takvog, sigurnosnog ormara za kemiju

   (poduzeće T.T.T.), koji ima ventilacijski sustav.  

3.Pedagoginja mr.sc.Lada Purgar Butala imala je vrlo zanimljivo i poučno predavanje o

   depresiji i suicidalnom riziku kod djece i mladih.Doznali smo da se depresija javlja već u

   ranom djetinjstvu (kod petogodišnjaka) a ispoljava se kasnije,najčešće u tinejdžerskoj

  dobi,potaknuta nekim ružnim događajem(smrt bliske osobe, rastava

   roditelja,seljenje,neuzvraćena ljubav…).Upućeni smo i što napraviti,ako se susretnemo u

   radu sa takvom djecom..Naime, ako nastavnik uoči problem,dijete (učenik) se upućuje

   pedagogu, koji  ukoliko ne može pomoći, traži pomoć  tima za krizne intervencije.

4.Antun Milinković, prof. i Jasminka Žiža, prof.savjetnik izvijestili su nas o  11..biološkom

   kongresu u Šibeniku. Dobili smo osnovne informacije o novostima na području biologije

   vezana za evoluciju ili konzervacijsku biologiju, a neka predavanja dobili smo i umnožena.

5. Pod točkom različito imali smo nekoliko tema:

    a) elementi ocjenjivanja :usvojenost nastavnih sadržaja

        i primjena znanja -trebaju biti jedinstveni za sve nastavnike biologije i kemije.

    b) Podsjetili smo kolege da su prijave na seminar iz kemije moguće do

        26.10.2012.( 2. Hrvatska konferencija o obrazovanju u kemiji)

    c) Materijali sa stručnog skupa održanog 19.06.2012.u Zagrebu (za VŽSV) bit će objavljeni

        na mrežnim stranicama AZOO-a.

    d) Brošura Toksikologija u učionici,uskoro će biti dostupna učenicima i nastavnicima.

    e) Napravili smo popis nastavnika zainteresiranih za ogledna predavanja.

    f) Obavijestili smo kolege da se prijave za posjet PMF-u u vrijeme kada se održava 

       Otvoreni dan kemijskog odsjeka i Noć biologije

    g) Sastavili smo i popis povjerenstva za natjecanje iz kemije.Ove godine škola domaćin je

        Prirodoslovna škola Karlovac.

Povjerenstvo čine:

1. Jasminka Žiža, prof. savjetnik, Gimnazija Karlovac

2. Zdravka Cindrić,prof. savjetnik, Šumarska i drvodjelska škola Karlovac

3. Ivanka Lesić, prof.mentor, Gimnazija BF Ogulin

4. Sandra Humić, prof. Prirodoslovna škola Karlovac

5. Anita Grabovac, prof. Gimnazija Karlovac

6. Ivanka Božičević, prof. Srednja škola Slunj

 

 POPIS ČLANOVA VIJEĆA I EVIDENCIJA NAZOČNOSTI

rb

Ime i prezime

Škola i mjesto

 

Nazočnost (datum skupa)

20. 10.

2012.

 

 

 

 

1.        

Jasminka Žiža

Gimnazija Karlovac

+

 

 

 

2.        

Zdravka Cindrić

Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac i ETŠ Klc

+

 

 

 

3.        

Mario Gorščak

Srednja škola Duga Resa

+

 

 

 

4.        

Ivana Huljev

Gimnazija Karlovac

+

 

 

 

5.        

Anita Grabovac

Gimnazija Karlovac

+

 

 

 

6.        

Ante Kovačević

Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac

+

 

 

 

7.        

Sandra Humić

Prirodoslovna škola Karlovac

     -

 

 

 

8.        

Maja Mačešić

Srednja škola Slunj

+

 

 

 

9.        

Nenad Klasan

Prirodoslovna škola Karlovac i Tehnička škola Karlovac

-

 

 

 

10.    

Ivanka Lesić

Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin

-

 

 

 

11.    

Ana Vušir

Prirodoslovna škola Karlovac

-

 

 

 

12.    

Sanja Penić

Medicinska škola Karlovac

+

 

 

 

13.    

Milan Zelić

Obrtnička i tehnička škola Karlovac

-

 

 

 

14.    

Morana Sabljić

Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac

+

 

 

 

15.    

Ivanka Božičević

Srednja škola Slunj

+

 

 
                                                                                              Jasminka Žiža,
prof. savjetnikŽupanijsko stručno vijeće iz kemije

objavio 21. 10. 2009. 08:58 Anita Ksi   [ ažurirano prije 9 sati ]
U subotu,  20. listopada 2012., u prostorijama Gimnazije Karlovac održao se zajednički susret  Županijskog stručnog vijeća iz kemije s novom voditeljicom Jasminkom Žižom, Županijskog vijeća kemije osnovnih škola s voditeljicom  Snježanom Protulipac i  Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije s voditeljicom Sanjom Penić.  Susretu se odazvao veliki broj nastavnika i učitelja, a kako je ovo bio prvi Županijski 
aktiv kemičara s novom voditeljicom posebnu radost pričinila je posjeta više savjetnice 
mr. Olgice Martinis.  
Prvi predavač bio je   mr.sc. Žarko Vrdoljak  koji nas je izvjestio o skladištenju i čuvanju kemikalija u školskim uvjetima te označavanju kemikalija (CLP uredba).  

Svakome tko u kemijskom laboratoriju rukuje kemikalijama zajedno s učenicima zna kako je to odgovoran i zahtjevan posao.  Pravilno skladištenje,čuvanje ali i označavanje kemikalija je imperativ za sigurno provođenje nastave kemije.  Postoje brojni zakoni koji određuju ove aktivnosti:
PROPISI ZA ONE KOJI RADE S KEMIKALIJAMA  (OBRAZOVNE USTANOVE)
1.  Zakon o kemikalijama (Narodne novine br.150/05)  2.  Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (Narodne novine br.64/11).
3.  Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom,prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili korisne opasne kemikalije(Narodne novine 68/07).
4.Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstveno istraživačke svrhe (Narodne novine br.148/99).

Navedeni propisi će se motati uskladiti s propisima EU koji su mnogo detaljniji, definiraniji 
i rigorozniji.  Savjetnica se iznenadila kada je vidjela kako sam  već izradila plakat s novim europskim oznakama za kemikalije.
Trebat ćemo napraviti registar novih oznaka koji će sadržavati i upute za rukovanje s navedenom kemikalijom kao i mjere zaštite i postupanju u slučaju nezgode s navedenom kemikalijom.  Utome će nam pomoći slijedeća stranica:  www.htz.hr  koja sadrži STL registar, deklaracije i upute.
Svaka škola mora pripremiti:
1.  Odrediti odgovornu osobu (zadužena za suradnju s inspekcijom i drugim 
      odgovornim službama)

2. Osigurati posebnu prostoriju za smještaj i čuvanje kemikalija.
3.  Uprostoriji do 50 m2 opasne kemikalije pohraniti u točno definiranom sigurnosnom 
      ormaru s ventilacijskim sustavom.
4.  Osigurati zaštitna sredstva (PVC pregača, zaštitna kuta, zaštitne rukavice, zaštitne 
      naočale, zaštitni štitnik za cijelo lice).

      Zaštitna sredstva moraju zadovoljavati STL.  Motaju biti istaknute oznake upozorenja
      ili na sigurnosnim ormarima ili na vratima prostorije u kojoj su kemikalije.  Do ulaska 
      Hrvatske u EU  ove upute trebale bi biti provedene u praksu škola. 

Viša savjetnica  Olgica Martinis  predstavila je sadržaj priručnika"Toksikologija  u učionici" koji je u izradi.  Uputila nas je na stranicu chemicals@unep.org  koja sadrži edukativne animirane filmiće ekološke tematike koji su interesantni učenicima.  Izvjestila 
nas je o narednim međužupanijskim, državnim skupovima, te Kongres kemičara u Splitu s početkom 8. studenog 2012.  Najavila je kako pripravnici, mentori i oni koji se spremaju to biti trebaju održati ogledni sat na Županijskim aktivima, ali kako taj poziv vrijedi za sve nastavnike koji se trebaju uključiti u rad vijeća."Pripremanje za nastavu je nužnost, 
priprema služi vama a treba sadržavati osim isplaniranih aktivnosti učenika i nastavnika 
i ishode nastavnog sata"
,  obrazložila je savjetnica.   Jednako tako ishodi učenja trebaju biti istaknuti i za svaku nastavnu cjelinu u godišnjem planiranju rada.  Potrebno je na škloskim stručnim vijećima izmjenjivati iskustva u radu, mijenjati ono što nije dobro, ujednačiti ciljeve, ishode rada, a onda na Županijskim vijećima izmjenjivati dogovorena načela i način rada sa drugim školama.

Pedagoginja Medicinske škole u KarlovcuLada Purgar  održala je inspirativno predavanje na temu  "Mladi i rizično ponašanje;  rano prepoznavanje simptoma rizičnog ponašanja kod djece i mladih - Depresija i suicid"
Vrlo često kod mladih ali i starijih osoba potreban je tek "okidač" kako bi se pokrenula lavina akumuliranog stresa i depresije.  
Okidač može biti smrt bliske osobe, raskid ljubavne veze ili neki drugi iznenadni događaj. Nastavnici, a posebno razrednici trebaju moći razlikovati simptome depresije koji se očituju često u promjeni raspoloženja, ponašanja, nemogućnosti funkcioniranja u svakodnevnici itd. Svakako je dužan i obavijestiti mjerodavne službe u školi o uočenim problemima učenika. Svakako je najučinkovitije raditi na prevenciji odnosno na satovima razrednika raditi radionice koje povećavaju samopoštovanje, pomažu učenicima da artikuliraju eventualne probleme i zatraže pomoć razrednika ili druge odgovorne odrasle osobe iz kruga škole i obitelji.  I odrasli često trebaju pomoć u svakodnevnim duhovnim i emocionalnim previranjima.
Informirala sam kolege kako programe za odrasle vodi  prof. dr. Tomislav Ivančić. 

Antun Milinković  nastavnik biologije u Gimnaziji Karlovac je pripremio izvješće o proteklom kongresu biologa, te su on i voditeljica aktiva iznijeli najvažnije teme i predavače koje su imali prilike vidjeti i poslušati na kongresu.

Izvješća sa stručnih skupova kao i najvažnija zbivanja u našoj školi na području kemije 
i biologije možete vidjeti na ovoj novo pokrenutoj WEB stranici: 
https://sites.google.com/site/kemijaga/ 
Vrijeme je proteklo u ugodnoj, kolegijalnoj atmosferi uz druženje i razgovor.

                                                                                                          Anita Grabovac, prof.

objavio 24. lis 2012. 14:05 Anita Ksi   [ ažurirano 24. lis 2012. 14:08 ]


11. Hrvatski biološki kongres

objavio 15. lis 2009. 01:24 Anita Ksi   [ ažurirano 24. lis 2012. 02:01 ]

11. HRVATSKI BIOLOŠKI KONGRES S MEĐUNARODNIM  SUDJELOVANJEM

U vremenu brze znanstvene dinamike koja rezultira sve većim brojem novih spoznaja jedna od  značajnih znanstvenih aktivnost, koja olakšava uvid i snalaženje u tako složenom znanstvenom ustroju,  je održavanje kongresa. Svi sudionici mogu prema svojim interesima  steći uvid u zbivanja unutar pojedinih disciplina, saznati nove spoznaje te ih primijeniti u svom daljnjem radu.

Hrvatski biološki kongres održan u Šibeniku zahvaljujući velikom broju sponzora i pokrovitelja omogućio je iznimno dobar uvid u vrlo složeno znanstveno područje kao što je biologija. Znanstveni program sastojao se od plenarnih izlaganja vrhunskih svjetskih znanstvenika iz područja evolucije, genetike, molekularne biologije i zoologije, usmenih izlaganja, posterskih izlaganja te rasprava za okruglim stolom. Znanstvene aktivnosti odvijale su se po sekcijama: biljna biologija, biologija životinja, stanična i molekularna biologija, genomika, genetika, evolucija, scientometrija, konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša i zakonodavstvo, biologija mora, toksikologija, ekotoksikologija i biomonitoring.

Na kongresu su održana i tri simpozija: 1. Hrvatski simpozij edukacije, 2. Simpozij Hrvatskog Entomološkog Društva i 5. Simpozij Hrvatskog Društva za biljnu biologiju. Sudjelovanje velikog broja biologa iz Hrvastske omogućilo je i održavanje Skupštine Hrvatskog biološkog društva te okruglih stolova na teme: CRO Fauna baza i Monitoring i izvještavanje – Članak 17, Direktiva o staništima.

Ono što je iznimno sadržajno obogatilo ovaj kongres su plenarna izlaganja naših,
ali i stranih uglednih znanstvenika.

Plenarna izlaganja održali su:

Dr. sc. Tomislav Domazet Lošo (Institut "Ruđer Bošković", Zagreb) s temom
iz evolucije: "Filostratiografski pristup u tumačenju evolucijsko-razvojnih pitanja"

Prof. dr. sc.William O. C. Symondson (Sveučilište u Cardiffu) iz područja zoologije
na temu: "Što doručkuju predatori ?    Upotreba PCR i sekvencioniranje analizirane
hrane beskralježnjaka i kralježnjaka u više generacija"

Prof. dr. sc. William Martin (Institut za molekularnu evoluciju Heinrich-
Heine-Sveučilište, Düsseldorf)
s
temom iz kemijske evolucije: "Hidrotermalni
ispusi i počeci biokemije"

Dr. sc Ivan Mijaković (AgroParisTech, Thiverval-Grignon) s temom iz
biologije bakterija: "Bakterijska signalizacijska mreža: sustav biološke perspektive"

Prof. dr. sc. Zdravko Lorković (Institut za medicinsku biokemiju, Sveučilište u Beču)
s
temom iz genetike: "RNA- upravljana DNA metilacijom u biljci Arabidopsis thaliana "

Dr. sc. Iva Marija Tolić Nørrelykke (Max Planck Institut za molekularnu
staničnu biologiju i genetiku u Drezdenu)
s temom iz molekularne biologije:
"Gibanje pokretnih proteina duž mikrotubula: Neposredna promatranja jednostavne
diobe in vivo".

Dr. sc. Patrick Nosil (Sveučilište u Sheffieldu) s temom iz evolucije: "Ekološke i
genetičke osnove u oblikovanju vrste".

Posebna  zanimljivost ovog kongresa je sve izraženiji broj biologa koji su svoj
interes usmjerili na rad u konzervacijskoj biologiji kao jednoj od vrlo mladih
disciplina ali iznimno važnoj i sve potrebnijoj u održivom razvoju.

Sudjelovanjem na ovom kongresu ne samo da smo dobili uvid u problematiku
edukacije biologije u osnovnim i srednjim školama već smo stekli mnoga osnovna
znanja iz različitih novih disciplina i  proširili znanja iz općih područja biologije,
te izmijenili iskustva s drugim biolozima .

Sudionici Kongresa:

Jasminka Žiža, prof. savjetnik  i  Antun Milinković, prof.

Chemical Science

objavio 13. lis 2009. 00:58 Anita Ksi   [ ažurirano 22. lis 2012. 09:21 ]

Chemical Science wins prestigious
‘best new journal’ award

16 Sep 2011

The Royal Society of Chemistry’s new flagship journal Chemical Science won ‘Best New Journal’  last night at a prestigious publishing awards ceremony.

The Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) praised Chemical Science for its relevance and quality.

“Launched to present high quality cutting edge research across the chemical sciences, it has achieved swift success. There are very close links with the community and the journal is clearly defined by the science and the user,” said ALPSP in the award citation on their website.

Dr Robert Eagling, Managing Editor of Chemical Science, said: “We are thrilled to receive this prestigious award against such tough competition. This is the culmination of over three years’ hard work by the team, and I thank them all for their efforts.
 
“I would also like to extend a special thanks to the Associate Editors and, in particular, the Editor-in-Chief, Professor David MacMillan, who have been instrumental in getting Chemical Science where it is today.”

Chemical Science publishes original research articles of exceptional significance from across the chemical sciences. The journal helps to define the important areas by publishing the most significant cutting-edge research. Submissions must appeal to the general chemical science community, or be of exceptional interest to specialist researchers.

Launched last year with a groundbreaking series of three conferences held in three continents over three sequential weeks – the ‘International Symposia on Advancing the Chemical Sciences’ (ISACS) - Chemical Science has already established itself as the home of truly excellent chemical science research. A further three international conferences were held earlier this year, in Boston, Manchester and Beijing, with planning for the 2012 events well underway.

James Milne receives the award from Hazel Woodward, chair of the judging panel and University Librarian and Director of Cranfield Press

Dr James Milne, RSC’s Acting Managing Director of publishing, said: “This award is worthy recognition of the incredible efforts of everyone involved in making Chemical Science the success it has so quickly become – our authors, reviewers and the journal’s dynamic editorial board.
 
“It is also great recognition for the exceptional service provided by the RSC’s dedicated editorial, production and marketing staff; providing authors and customers with the best experience possible whenever they interact with this new leading journal for the chemical sciences.”

The ALPSP Award for Best New Journal is open to any peer-reviewed journal launched in the last 1-3 years. The judges consider the main aspects of the journal including its launch: market research, editorial strategy, marketing and commercial success.

2. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju

objavio 13. lis 2009. 00:58 Anita Ksi   [ ažurirano 18. velj 2013. 08:59 ]

2. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju
    Vrijeme i mjesto održavanja:  Split, 7. – 11. Listopada 2012

            Organizatori:

·      Hrvatsko kemijsko društvo

·      Prirodoslovno-matematički fakultet sveučilišta u Splitu

·      Agencija za odgoj i obrazovanje

·      Hrvatsko prirodoslovno društvo

·      Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju

Svrha i cilj:

·      Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju (HKKO) iako u naslovu sadrži hrvatski prefiks ima međunarodni karakter.

·      Cilj je povezivanje hrvatskih nastavnika kemije s inozemnim stručnjacima u području kemijskog obrazovanja.

·      Na ovoj i sličnim konferencijama sudionici analiziraju probleme s kojima se svakodnevno suočavaju tijekom učenja i poučavanja kemije na svim edukacijskim razinama i saznaju za njih prikladna rješenja.

·      Vrijednost konferencija je prepoznala i Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC) te financijski podržava konferenciju.

     Teme:

·      Poučavanje kemije
Učenje otkrivanjem i nastava usmjerena na učenika

·      Komunikacija  (Izražavanje)
Kako "jezik struke" razumijevaju učenici (nestručnjaci)

·      Istraživanje u području kemijskog obrazovanja
Što istraživati, kako i zašto ?

·      Interdisciplinarne teme
Do matematike, fizike, biologije... i nazad

·      "Zelena kemija" i pokusi s malenim količinama kemikalija
    Primjena u nastavi

P.S.
 
Ovdje ću dati kratak osvrt na teme i predavače koji su me se posebno dojmili …

Sadržaj radionica i predavanja:

Predavači:

Na konferenciji mogli smo slušati predavanja vrhunskih svjetskih stručnjaka po pitanju kemijskog obrazovanja: Bob Bucat (Australija),  Thomas Greenbowe (SAD), Marian DeWane (SAD), Onno de Jong (Nizozemska), Mauro Mocerino (Australija), Morton  Z. Hoffman (USA), Denis Zhilin (Rusia) 
i  drugih ...


„Odabrana otkrića istraživanja o podučavanju
i učenju kemije“

     /Profesor: Robert (Bob) Bucat/

School of Chemistry and Biochemistry The University of Western Australia  -  bob.bucat@uwa.edu.au

U svakoj disciplini (kemija, arhitektura, pravo, predavanje kemije ...) naše planiranje i donošenje odluka trebalo bi se temeljiti na podacima istraživanja
o trenutnoj situaciji.  Istraživanje o podučavanju i učenju u znanstvenim disciplinama, uključujući kemiju, postalo je ozbiljno i prisutno u školovanju
posljednjih 40 godina.   To je znak da znanstvena edukacija može opravdano zauzeti status discipline same po sebi.
U ovoj ću prezentaciji pokazati neka otkrića istraživanja o podučavanju i
učenju kemije na školskom nivou.   Fokus prezentacije neće biti na tome o čemu podučavamo ili kako podučavamo (kurikulum), nego o tome što učenici razumiju.   Postoji mnogo takvih otkrića pa će ih samo nekoliko biti odabrano,
s namjerom  buđenja i osvještavanja profesora o tome što se događa
„na drugom kraju učionice“.
Prezentirana otkrića nadilazit će teme uobičajene u školskim kurikulumima: fizikalne promjene, kinetička molekularna teorija, strukture atoma i molekula, metalizacija, kemijske promjene, stehiometrija, kemijska ravnoteža, energenti, oksidacija i redukcija, brzina reakcija.
Nevjerojatno otkriće istraživanja o znanstvenoj edukaciji je da su slični nesporazumi, zablude ili neadekvatna shvaćanja identificirana na svim razinama obrazovanja i u svakoj zemlji svijeta.   Čak je i kod učenika koji inače ostvaruju dobre rezultate u uobičajenom ocjenjivanju dolazilo do ozbiljnih poteškoća i nesporazuma kada je od njih bilo zatraženo da u određenim zadacima primijene svoje znanje.
Istraživanja o tome kako učenici razumiju određene koncepte i odnose, što se često vidi iz načina na koji rješavaju zadatke, mogu nam pokazati zahtjeve učenja tih koncepata i odnosa.   Ta nam otkrića nakraju mogu pokazati kako  dizajnirati svoja predavanja.
Važni pomaci u edukaciji koji su proizašli iz ovog istraživanja koje se fokusira na razumijevanje učenika su: konstruktivizam - saznanje da podučavanje nije samo pričanje i da učenici formiraju svoje razumijevanje iz svojih iskustava i vizualnih doživljaja;  prepoznavanje važnostiJohnstone-ovog trokuta“  koji govori da je za kvalitetno razumijevanje kemije potrebno svjesno znanje o tome kada radimo na promatračkom nivou, kada radimo na nevidljivom, zamišljenom nivou atoma, molekula i iona i kada radimo na nivou predavanja riječima; shvaćanje da svaki pojedinačni sadržaj  ima određene zahtjeve kod predavanja i učenja koji ovise o prirodi sadržaja – to je pedagoško znanje o sadržaju.
U ovoj prezentaciji namjera je postaviti scenu za ostale prezentacije koje slijede
   tijekom radionice:
Istraživanje akcija: kako profesor može upravljati mini- istraživanjima u
   vlastitoj učionici da bi doznao što su učenici shvatili iz kurikuluma i kako se
   predavanje može izmijeniti ubuduće da bi se poboljšalo razumijevanje
   učenika ?
▪ Važnost vizualnih doživljaja prikladnih mentalnih slika molekularnog  svijeta
   radi boljeg razumijevanja kemije.
▪ Važnost različitih jezičnih formi koje koristimo u kemiji, pogotovo kod
   pojašnjavanja prikladnih mentalnih slika molekularnog svijeta.

 


„Problemi jezika u podučavanju i učenju kemije“
  /Profesor: Robert (Bob) Bucat/

School of Chemistry and Biochemistry
The University of Western Australia
 
 
bob.bucat@uwa.edu.au

Jezik kemije nije prvi jezik naših učenika, a ipak moraju imati visoko znanje u ovom jeziku kako bi imalo smisla diskutirati, objašnjavati i postavljati pitanja.

Ova prezentacija ima tri određena područja:

·        vrlo širok opseg jezičnih oblika koji se koriste u kemijskim predavanjima  možda zbog pretpostavke da učenici razumiju sve oblike i da su upućeni u to što radimo

·        potreba za razvijanjem svijesti kod učenika da su svi jezični oblici prikaz neke druge stvarnosti i da jezik nije bitan zbog samog sebe, nego zbog toga što predstavlja


Smatrajući da su neki dojmovi i opisi općenito korišteni u kemijskim predavanjima, djelomično mogući efekt razvijaju prigodne mentalne slike na molekularnoj razini. Dok klasični izgovor glasi „ slika vrijedi tisuću riječi“, također je istina da riječi mogu utjecati na mentalnu sliku koju pojedinac usvaja. To nije tako teško u objavljenim primjerima koliko opisi koje koristimo u učionici i udžbenicima mogu biti dvosmisleni.   Ponekad rađe koristimo „neučvršćen“ jezik, koji možda nije problem kad stručnjak priča sa stručnjakom, ali nije prigodan u razgovoru s početnikom.

 

Učenje u malim grupama - O projektima Science Writing Heuristic i Process Oriented Guided Inquiry“

/Thomas J. Greenbowe/
Odjel za kemiju, Iowa State University, Ames, Iowa, United States of America, tgreenbo@iastate.edu

Science Writing Heuristic (SWH) i Process Oriented Guided Inquiry (POGIL)
su dvije učinkovite tehnike koje se koriste u SAD-u i drugim zemljama.  Oba projekta se financiraju iz Nacionalne zaklade za znanost i intenzivno se proučavaju. U SWH-u i POGIL-u učenici su podijeljeni u male grupe od dvoje
ili troje i pod nadzorom nastavnika kemije rade na vođenim istraživanjima sa osmišljenim uputama i laboratorijskim eksperimentima. Učenici sudjeluju u osmišljavanju, zapisivanju, predstavljanju i komentiranju zadataka. Nakon čitanja laboratorijskog eksperimenta, učenici predlažu pitanje koje bi trebalo istraživati i pronalaze način na koji treba izvesti eksperiment da bi odgovorili na pitanje. Provedba POGIL-a i SWH-a je značajno poboljšala rezultate na ispitima i konceptualno razumijevanje kemije. Pregled POGIL-a i SWH-a je bio prezentiran zajedno sa specifičnim primjerima vodiča i eksperimenata baziranih na istraživanju. Raspravljalo  se o jednostavnom ciklusu učenja (istraživanje, predstavljanje koncepta, primjena) i karakteristikama učinkovitog vođenog istraživanja. Sudionici ove radionice su u malim grupama radili skraćeni POGIL/SWH laboratorijski eksperiment. Raspravljalo se o izazovima vezanim uz primjenu novog pristupa vođenom istraživanju.

 

Autentične zajednice učenja na djelu:
 Učitelji kao dizajneri“

/Onno De Jong/
Karlstad Sveučilište, Švedska; Sveučilište u Utrechtu, Nizozemska
o.dejong@uu.nl

Ključne riječi: Osmišljavanje nove nastave kemije; kemijski pojmovi u kontekstu

Ova radionica će stvoriti zajednicu učenja u kojoj će sudionici iznositi i podijeliti svoja iskustva s nastave kemije. Sudionici će raditi zajedno u malim grupama.
Voditelj radionice će započeti skup predstavljanjem nekih modernih načina poučavanja kemije, pogotovo s upotrebom konteksta koji može učenicima učiniti nastavu kemije primjerenijom.   Kontekst može biti preuzet iz osobnog života učenika, iz društva, ili iz prakse stručnjaka. Međutim, nije svaki kontekst koristan i mnogi učenici ne vide smisleni odnos između konteksta i kemijskih pojmova.
Zatim, sudionici će osmisliti nacrt nastavne jedinice iz kemije koju će staviti u određeni kontekst. Voditelj radionice će zadati temu nastavne jedinice, a sudionici će morati osmisliti kontekst koji se može staviti u tu jedinicu. Oni će također trebati osmisliti specifične veze između konteksta koji su odabrali i dobivene teme iz nastave kemije koristeći sljedeću strukturu:


Dio 1.  Uvodni kontekst koji će izazvati želju za učenjem kod učenika
(motivacija za dio 2),
Dio 2.  Struktura kemijskih koncepata koji pripadaju određenoj jedinici
(važno za dio 1 i 3),
Dio 3.  Follow-up kontekst koji potiče učenike na primjenu  znanja.

 

P.S.
Kako bi se pomoglo osmišljavanju  aktivnosti, sudionici će dobiti radni list s nekoliko pitanja koja mogu dovesti do rasprave o svakom od tri dijela.
Naposljetku, osmišljeni planovi bit će predstavljeni te će se o njima raspravljati.  
Ishodi mogu doprinijeti boljem uvidu u (problematičan) odnos između konteksta
(dio 1 i 3) i kemijskih sadržaja (2. dio).

 

„Puževi, ogledala i koordinatni sustavi: drugačiji način podučavanja stereokemije“
/Krešimir Molčanov/
Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, HR-10000 Zagreb, Hrvatska kmolcano@irb.hr

Ključne riječi: kiralnost, enantiomerija, stereokemija, apsolutna konfiguracija

Nedostatak razumijevanja temeljnih pojmova o stereokemiji, kao što enantiomerija ili stereoizomerija, je nažalost česta osobina hrvatskih kemičara
i nastavnika kemije.  Razlog takvom stanju je nedovoljno predznanje nastavnika i neobičan pristup obrazovanju koji se temelji na krivim osnovama.   Osnovni stereo-kemijski pojmovi u Hrvatskoj se uvode u 4. razredu srednje škole, kroz definiciju strukturne izomerije i stereoizomerije te kroz pojam 'asimetričnog' atoma ugljika. Takav pristup daje upitne rezultate: prema autorovu iskustvu s učenicima  kemije, diplomiranim kemičarima, učiteljima i nastavnicima kemije, pa čak i nekim znanstvenicima, većina hrvatskih kemičara zapravo ne razumije što je kiralnost.           

U nastavnim planu i programu kemije u Hrvatskoj, kako u srednjoj školi tako i na sveučilišnoj razini, koncept enantiomerije se prvi puta uvodi putem "kiralnog centra" (tj. asimetrično supstituiranog atoma ugljika), a zatim se definiraju "apsolutne konfiguracije" R i S, prema Cahn-Ingold-Prelogovim (CIP) pravilima.  Međutim, to su samo posebni slučajevi općeg fenomena, oni su potpuno apstraktni i njihovo uvođenje zapravo komplicira i otežava razumijevanje.
            Kiralnost se može naći posvuda.   Mnogi predmeti u svakodnevnoj upotrebi su kiralni: npr. vijci, satovi, čepovi, mnoge biljke i neke životinje su kiralne (npr. puževi).   Kiralni predmet može se pretvoriti u svoju zrcalnu sliku jednostavno ako ga se gleda u – ogledalu. Promatranjem običnih stvari oko nas možemo razumjeti fenomene kiralnosti i enantiomerije; zatim ćemo napraviti matematičku apstrakciju - tj. kako odrediti spiralu ili lijevi ili desni koordinatni sustav, itd. Molekularna kiralnosti tada postaje lako razumljiv fenomen.
            Ovim pristupom nastavi kiralnosti možemo prestati s podučavanjem "kiralnog centra" i R i S konfiguracija, jer to ne samo da je nepotrebno, već je
i beskorisno. Tetraedarski atom ugljika van't Hoffa i Le Bela je od velike povijesne važnosti, ali to je samo poseban slučaj običnog fenomena molekularne kiralnosti: "kiralni centar " nije nužno tetraedarski atom ugljika,
to može biti bilo koji atom sa 4 ili više atoma vezan na njega; tu su i kiralne molekule kojima nedostaje " kiralni centar ", i one mogu imati prilično veliku simetriju. R i S konfiguracije (i slična IUPAC pravila) nisu univerzalne definicije kiralnosti, već puke konvencije, knjigovodstveni uređaji koji su revidirani, prošireni i izmijenjeni s razvojem stereokemije i kemijske znanosti.

 

„Miris kao identifikator tvari; primjene u edukaciji kemije“

/Denis m. Zhilin, Vera A. Voytsik/

Ključne riječi: miris, organska kemija, prepoznavanje supstanci
Mnogo je polja gdje je nužno identificirati organske tvari, kao npr. organska sinteza (razumijevanje organskih spojeva), te biotehnologija (primjena organizama, stanica, njihovih dijelova i molekularnih analogona u dobivanju proizvoda).   No, važno je napomenuti kako su instrumentalne metode kao refraktometrija, mjerenje tališta, kromatografija ili speektralna metoda ili skupe, nedovoljno precizne ili zahtijevaju dodatne koncepte što dovodi do kognitivnog preopterećenja. Jedina jeftina i dovoljno precizna metoda identifikacije tvari jest miris, što dovodi do pitanja kako učenici mogu
definirati tvar preko mirisa.
U prvom eksperimentu sudjelovalo je 15 studenata 2. razreda srednje škole (15-16 godina starosti) u nastavi predmeta dodatne kemije/biologije. Dodijeljno im je 6 supstanci: dietilni eter, 2-metil-propan-1-ol, aceton,
propan-2-ol, propanska kiselina te buta-2,3-dien. Učenicima je naloženo da označe miris tvari kao ugodan ili neugodan te da opišu miris.  Nadalje, učenici su dobili tri tvari te su ih trebali identificirati po mirisu.
Prije svega, učenici su otkrili vrlo različite opise tvari. Ako im je miris bio poznat, jednostavno su ga klasificirali po imenu tvari. Tako je 9 učenika miris acetona opisalo kao "aceton", dok je 8 učenika opisalo miris propanske kiseline kao acetatnu kiselinu. U slučaju da miris nije bio poznat, učenici su pružali vrlo različite opise te je, naprimjer, miris 2-metil-propan-1-ola opisan je kao "riba", "sleđ", "maslina", "cikla", "nešto trulo", "trula jaja" i "amonijak", navodeći na taj način da su opisi sami po sebi vrlo individualni.
Za vrijeme samog eksperimenta, učenici su činili velik broj pogrešaka.
Samo 24 od 45 odgovora bili su točni. 2-metil-propan-1-ol bio je izrazito zbunjujući spoj: samo 1 od 9 odgovora bio je točan. Tri učenika zamijenila su ga s acetonom, tri sa butadiolom, jedan s propan-2-olom i jedan s dietil eterom. Propanska kiselina uzrokovala je mnogo manje nedoumica: 6 od 8 odgovora bilo je točno. Jedan učenik zamijenio je miris propanske kiseline s acetonom,
a drugi s butadiolom.  Čak i nakon što je u narednom eksperimentu broj tvari smanjen na 3 (cikloheksanol, cikloheksanon i butan-1-ol), otprilike četvrtina odgovora bila je pogrešna.

Preliminarni rezultati pokazuju da učenici uglavnom ne pamte mirise te da su neki mirisi pamtljiviji od ostalih. No, unatoč tome, neki se mirisi vrlo učinkovito raspoznaju: mnogi učenici prepoznaju miris maslačne kiseline dugo vremena nakon prvotnog kontakta, što znači da se u pravilu učenike ne može naučiti određen raspon mirisa i kasnije koristiti taj raspon za raspoznavanje tvari, iako bi sama tvrdnja bila smislena za neke supstance.

Učenicima je, nadalje, dan mnogo jednostavniji zadatak: dodijeljene su im 3 supstance različitih aroma (octena kiselina, pentan-1-ol, pentil-acetat), a učenici su upućeni na prepoznavanje tvari uspoređivanjem mirisa. Rezultati su u ovom slučaju pokazali 90% točnost odgovora što dovodi do zaključka da se miris može koristiti kao raspoznavatelj u slučaju gdje su učenicima ponuđene samo 3 arome dotičnih tvari. Moguća proširenja eksperimenta (npr. korištenje 4 supstance ili razlike u samim aromama) slučaj su narednih ispitivanja.


„Neogeoznanost“

/Denis M. Zhilin/

Ključne riječi:  GPS, neogeografija, neogeoznanost, kemijska analiza, geokemija, geobotanika, geofizika

Pod pojmom neogeografija podrazumijeva se korištenje geografskih alata od strane nestručnjaka. Neogeografija ubrzano se razvija posljednjih 10 godina i bazira se na dostupnosti uređaja Globalnog pozicijskog sustava (GPS) pomoću kojih se mogu dobiti vrlo precizne geografske pozicije, usluge GoogleEarth, koja pomaže u povezivanju geografskih pozicija sa satelitskim snimkama te programa poput GPS Track Maker ili OziExplorer, koji omogućuju povezivanje geografske pozicije s rasternim snimkama.

No, ako nestručnjak zabilježi vrijednost nekog geoznanstvenog parametra u stanici s određenom pozicijom te podijeli dotične rezultate (kao npr. vrijednost prametra s metapodacima kao što su geografska pozicija te vrijeme i tip okoliša kao što su zrak, tlo, rijeke itd.), dobiva se neogeoznanost i njoj srodne grane. Ako su parametri kemijski (pH vrijednost, električna provodljivost, salinitet, koncetracija CO2), dobivamo neogeokemiju. U slučaju da su parametri geobotanički (vrsta, postotak prekrivenosti zelenilom itd.) dobiva se neogeobotanika. Kad su parametri geofizički (jačina magnetskog polja, radijacija itd.), radi se o neogeofizici. Parametri mogu biti numerički ili
čak govorni (kao npr. ime biljne vrste koja se nalazi u stanici).

U nastojanju da se korisnicima omogući lakše dijeljenje podataka,
izrađena je otvorena geokemijska baza podataka (maps.s192.ru).
Registrirani korisnici mogu unositi rezultate, a neregistrirani korisnici mogu preuzeti i pregledati rezultate koristeći razne filtere pomoću usluge Google-Maps gdje se rezultati prikazuju kao točke određene boje ovisno o vrijednosti parametra.

Neogeoznanost nudi mogućnost holističke znanstvene edukacije; ona pomaže otkriti geoznanstvene uzorke (kao npr. na koji način biljne vrste ovise o vrsti tla) i pomaže u praćenju utjecaja različitih objekata na okoliš (npr. širenje buke s ceste).  Može se koristiti u edukacijske i znanstvene svrhe.  Najinteresantnija je kombinacija parametara različite teme koja pomaže prodrijeti u skrivene veze u okolišu te se na taj način postavivši mapu pH vrijednosti tla i mapu dominantne biljne vrste može uvidjeti poželjna kiselost tla u odnosu prema određenoj biljci, povezavši tako kemiju i biologiju.   Ako se na sličan način postavi mapa vlažnosti zraka i broj komaraca, može se mnogo doznati o ponašanju komaraca, povezujući na taj način fiziku i biologiju.   Mnogo je jednostavnije sabrati neogeo-znanstvene podatke nego osmisliti na koji način primijeniti sakupljene podatke.

Dostupnost GPS uređaja i sustava za jednostavno mjerenje različitih parametara u okolišu obogaćuje znanstvenu edukaciju vrlo moćnom alatkom pružajući ujedno holistički pristup gdje je pejzaž scena na kojoj se odvija složena predstava imenom život.

 

1-4 of 4