Instrukcije iz kemije i biologije

Instrukcije iz kemije i biologije na području Zagreba

Javite se slobodno na:

097 7967 365


 kemibio@gmail.com


Skype: kemibio


  • Pomoć u savladavanju gradiva za sve predmete osnovne škole
  • Poduku (instrukcije) iz kemije za osnovnu školu
  • Poduku (instrukcije) iz biologije za osnovnu školu
  • Poduke (instrukcije) iz kemije za srednje strukovne škole
  • Poduke (instrukcije) iz biologije za srednje strukovne škole
  • Poduke (instrukcije) iz kemije za gimnazije
  • Poduke (instrukcije) iz biologije za gimnazije
  • Pomoć u savladavanju kolegija iz anorganske i organske kemije za visoke škole i fakultete