KURULUŞ NEDENİ


kemalistizciler@gmail.com

 

Anasayfa

 

 

 

     KEMALİST İZCİLER,     23 Nisan 2007' te bir grup  öğrenci tarafından

 

kurulmuştur.

 

 *

     Atatürk'ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki

 

ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O'nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk

 

adımı attığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 88 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk

 

devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış

 

bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri

 

gelecekte yok etmek çabası içindeler.

 

 

     Oysa Atatürk;

 

   

     Sadece "bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu

 

emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker "değildir.

 

 

     O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta

 

olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları

 

koparan;

 

 

     Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ;

 

 

     Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan

 

kaynaklanan "nakil"e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve

 

uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , "akıl"a dayalı lâik

 

düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan;

     Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu

 

demokrasinin  yolunu açan;

 

 

     Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine

 

yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak, yapay

 

eşitsizlikleri kaldıran;

     İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal

 

değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm

 

yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;

     Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre

 

başıboş biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini

 

karşılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve

 

benimsetmiş olan;

 

     Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının

 

yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;


 

     Misak-ı Millî sınırları içinde "Türk'üm" diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü

 

getirerek, ırkçılığı reddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak,

 

onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;

     Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, "fikri hür, irfanı

 

hür, vicdanı hür kuşaklar"ın yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan;

     Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için

 

yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve

 

zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;

     Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan;

     "Yurtta barış, Dünyada barış" ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde

 

kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden;

 

     Dış politikada "Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma"

 

ölçütünü ve "karşılıklılık kuralını" vazgeçilmez ilke yapan;

     Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın

 

bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur.

     Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın

 

çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar,

 

"Kemalist İzciler"i kurarak, O'nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına

 

katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.

*

 

" bir grup genç - 23 Nisan 2007 "

 

( * http://www.add.org.tr den alınmıştır * )